Page 24 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

24
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
термо
Ж
елезнички транспорт
огранка ТЕНТ 30. августа
обележава 50 година
рада. На тај дан 1969.
године прве испоруке угља из Рударског
басена „Колубара“ стигле су пругом у
ондашњу Термоелектрану „Обреновац“.
Парна локомотива серије 33 дочекана
је са одушевљењем, јер је допремила
„храну“ за блок А1, одакле су 7. марта
1970. године потекли први киловат-сати
електричне енергије. ЖТ је седам месеци
старији од највеће термоелектране на
Балкану и баш та разлика у годинама
омогућила је да се и велики део опреме
неопходан за монтажу постројења
довезе железницом.
Никола Томић, директор ЖТ ТЕНТ,
каже да су, према сведочењима
ветерана, то била тешка, али лепа
времена, која су у њиховим сећањима
и писаним документима остала
забележена као златна.
− Возила и особље у почетку су
узимани на зајам од „Југословенских
железница“, да би се касније, с
повећањем обима посла и улоге
у систему ЕПС-а, развијали и
унапређивали сопствени ресурси: пруга,
возни парк и радници. Прве локомотиве
у власништву Железничког транспорта
биле су такозване кенедијевке, америчке
производње. Међу првим машиновођама
били су Владимир Спасић, Миленко
Марковић, Војислав Јовановић, Живојин
Трајковић, Чедомир Пантелић, док је
први прегледач кола био Верољуб
Стојадиновић. Од пионирских до
данашњих дана, Железнички транспорт
зналачки су водили Радослав
Михаиловић, Раде Лукић, Мирослав
Софронић, Љубиша Вујачић и Владан
Петковић, којима су на много чему
захвалне генерације запослених и
чланова њихових породица − каже
Томић.
С обзиром на чињеницу да је довоз
угља основни параметар успешности,
о постигнутим резултатима најбоље
говоре бројке.
− Железнички транспорт је до сада
превезао више од 900 милиона тона
колубарског лигнита, за потребе три
електране у саставу огранка ТЕНТ: ТЕНТ
А у Обреновцу, ТЕНТ Б у Ушћу и
ТЕ „Колубара“ у Великим Црљенима.
Кад би шине могле да причају, вероватно
би посведочиле да је једном од
најфреквентнијих индустријских пруга
у Европи, осим угља, превезено и на
милионе тона другог терета. Композиција
воза са до сада превезеним теретом
опасала би Земљину куглу готово шест
пута − илуструје Томић.
Он додаје да ЖТ ТЕНТ петом брзином
стреми ка милијардитој тони превезеног
угља, која би, према плану, требало да
буде допремљена у ТЕНТ 2020. године.
Пола века Железничког транспорта огранка ТЕНТ
ЖТТЕНТпетом
брзиномстреми
камилијардитој
тонипревезеног
угљакојаби,
премаплану,
требалодабуде
допремљена
уТЕНТ2020.
године
У сусрет
милијардитој
тони угља
Никола Томић
Композиција са до сада превезеним теретом опасала би земљину куглушест пута
ЖТ је
модеран
систем
који угљем
снабдева
ТЕНТ А,
ТЕНТ Б и ТЕ
„Колубара“
Велика пажња се поклања безбедностиЖТ