Page 25 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
|
25
Ремонт система за грејање
Припрема за
наступајућу сезону
О
вогодишња грејна сезона трајала је скоро месец дана дуже него што
је уобичајено због неповољних временских услова. Када је грејна
сезона успешно приведена крају, почео је и ремонт овог система, каже
Владимир Ђорђевић, руководилац Службе топлификације при костолачком
огранку „Електропривреде Србије“.
– Ове године грејна сезона је трајала до 20. маја. Сходно томе, наш план
је да ремонт који смо почели 1. јуна буде приведен крају 15. септембра.
Најважније позиције које ће бити урађене јесу реконструкција примарног вода
за Зону 3, замена топловода у селу Kостолац, ремонт подстаница у Kостолцу
и у селу Дрмно, чишћење 20 измењивача топлоте, уградња регулационих
вентила по зонама. Фирме које су ангажоване за ове послове су ПK „Kосово“
Обилић, „Инвестградња“, „Euroheat“ из Kрагујевца, „Балкан Наису“ из
Александрова и „Premi tradе“ из Београда.
Планови ремонта се дефинишу на трогодишњем нивоу, што омогућава да
се позиционирају задаци на пољу одржавања у складу са приоритетима.
– Задовољни смо сарадњом са становништвом и очекујемо од грађана
разумевање у решавању текућих проблема – истакао је Ђорђевић.
Он је додао да се током грејне сезоне посебна пажња обраћа на брзо
решавање свих потешкоћа које ометају редовну и стабилну испоруку топлотне
енергије крајњим корисницима.
Душан Гргић, пословођа на грејању у Служби за топлификацију, указује да
је рад на ремонту система за топлификацију сложен, имајући у виду да се ради
о инсталацијама које деценијама греју домове у Костолцу.
– Највише нам задаје проблем изолациони материјал „лебит“, који се
користио пре 40 година, када је топловод рађен. То је тада постављано,
коришћен је и касније у изради, све до пре 15-20 година, када је почео да
се избегава и да се користе други материјали. Топловод је стар, мора да се
одржава због таложења муља у њему. Наша служба на терену најчешће ради
поправке, одржавање, класично одржавање топловода. У току лета много пута
радимо и измену цевовода на неким трасама, док ове године нећемо имати неку
већу измену цевовода. Протекла зима била је релативно блага што се тиче
кварова и пуцања, није било великих интервенција. Биле су једна или две веће
интервенције, све смо некако завршавали у кратком року. Није било захвата који
су захтевали да део насеља мора да остане без грејања дуже време.
И. М.
За протеклих 50 година, ЖТ ТЕНТ је
израстао у модеран, поуздан и ефикасан
систем, којим се непрекидно одржава
и учвршћује снажна и нераскидива
веза између два кључна огранка
„Електропривреде Србије“: Рударског
басена „Колубара“ и електрана ТЕНТ-а.
− Возила и запослени из
Железничког транспорта максимално
су оспособљени и спремни да у сваком
тренутку, без обзира на временске и
друге услове, преузму и превезу све
количине угља које за ТЕНТ ископају
и испоруче рудари „Колубаре“. У
те сврхе на располагању им је 114
километара колосека (нормалног и
уског), 35 локомотива, 424 вагона за
превоз угља нормалним колосеком
и 67 вагона за превоз угља узаним
колосеком – наводи Томић.
У циљу унапређења безбедности
саобраћаја, која је последњих година
у фокусу, уведен је савремени систем
видео-надзора са укупно 36 камера,
постављених на пружним прелазима,
истоварним и утоварним станицама.
Томе је, несумњиво, допринела и
уградња детектора исклизнућа и
ауто-стоп уређаја на возилима,
али и постављање камера на
мостовима преко Тамнаве и Колубаре.
Побољшане перформансе система
за одмрзавање у ТЕНТ А гарант су
ефикаснијег довоза током зимског
периода, када су потребе за угљем
повећане, а услови истовара отежани.
Ради побољшања услова рада и радног
простора, замењен је под у Депоу за
возила (такође на локацији ТЕНТ А),
који није реновиран још од отварања,
1983. године. Служба вуче, најбројнија
у ЖТ-у, кадровски је подмлађена
пријемом нових машиновођа.
Кључ успеха лежи у рукама свих
запослених, који својим знањем,
искуством и радом успешно решавају
све постављене задатке, што је
потврђено заслуженим сертификатима.
ЖТ ТЕНТ је 2009. године добио од
републичке Дирекције за железнице
сертификат и лиценцу о безбедности
за превоз. Реч је о документима
који потврђују безбедност превоза
за сопствене потребе, али и
отварају могућност превоза за друга
лица, уколико би се ЕПС (огранак
ТЕНТ) регистровао за ту врсту
делатности. Осим тога, поседује
сертификат и лиценцу за управљање
инфраструктуром индустријске
железнице.
Завршну глазуру свему томе
даје људска димензија. Велико
другарство на послу и ван њега,
узајамно поштовање, колективни дух и
лојалност компанији, само су неке од
особина којима се железничари ТЕНТ-а
могу с правом подичити.
Љ. Јовичић
Систем са три
службе
О експлоатацији и
одржавању вучних и
вучених возила
(локомотива и вагона),
пруге, пружних прелаза и
пружног појаса, као и
исправности саобраћајне
сигнализације, бригу
води 570 запослених из
ТЕНТ-а и ПРО ТЕНТ-а, који
су распоређени у Служби
вуче, Служби одржавања
и Саобраћајној служби.
Упркос локацијској
разуђености, Железнички
транспорт функционише
као јединствена и
хармонична целина, јер
природа делатности
захтева хомогеност и
координацију све три
службе.
Увек преко
плана
План довоза угља у 2018.
премашен је за 1,21
одсто. Позитиван тренд
наставља се и у овој
години, будући да је за
првих шест месеци
превезено укупно
13.473.146 тона угља (за
ТЕНТ А и Б 12.956.225
тона и за ТЕ „Колубара“
516.921 тона). То је за 7,65
одсто више од плана.