Page 29 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
|
29
век блок-трансформатора, према
речима Цвијановића, креће се од
35 до 40 година, зависно од начина
експлоатације. Он им се може и
продужити, али у ситуацији када
праве велике губитке и када им
је папирна изолација озбиљно
оштећена, свака врста улагања
је неисплатива, па је зато став
руководства ЕПС-а и ТЕНТ-а био
да је боље набавити нове уређаје.
Досадашњи успешни рад нових блок-
трансформатора је показао да је ова
одлука била исправна.
Александра Димитријевић, водећи
инжењер за електроенергетска
постројења, наглашава да ово нису
први нови блок-трансформатори
на локацији ТЕНТ А. На блоку 3, за
време великог капиталног ремонта
2014/2015. године, уграђен је нови
блок-трансформатор снаге 400 MVA и
преносног односа 15/220 kV.
Народна пословица није важно
коме је намењено, већ „коме је
суђено” нашла је пуну потврду баш у
ТЕНТ А. У плану овогодишњих ремонта
било је предвиђено да се замене
блок-трансформатори на блоковима
4 и 5, али је стицајем околности
трансформатор који је набављен
за блок 5 уграђен уместо блок-
трансформатора на блоку 6.
– Док је блок 6 био у капиталном
ремонту 2010. године, његов блок-
трансформатор је послат у Загреб,
у фабрику „Кончар“, где је и
произведен, на замену комплетног
активног дела. Међутим, сада се
десио квар баш на њему. Квар
је потпуно атипичан с обзиром
на време које је прошло од тог
капиталног ремонта. Нови квар је
био неочекиван, али је, срећом,
на време уочен, тако да смо нови
трансформатор, који је био намењен
„петици“, морали да уградимо на блок
6, а овај кад буде стигао из „Кончара“
биће уграђен на блоку 5 – каже
Димитријевић.
Што се тиче блокова 1 и 2, њихови
блок-трансформатори биће замењени
новим у предстојећим капиталним
ремонтима који су планирани
2021. и 2022. године. А судбина
старих трансформатора „тројке“ и
„четворке“ већ се зна – завршиће као
користан отпад. Они су у потпуности
искористиви, јер се састоје од гвожђа
и бакра, а садрже и уље за хлађење
трансформатора.
Р. Радосављевић
О
вогодишњу ремонтну
сезону у ТЕНТ А
обележила је замена
блок-трансформатора на
блоковима 4 и 6. То су веома важни
уређаји у производњи електричне
енергије који служе за трансформацију
генераторског напона на мрежни
напон. Нове блок-трансформаторе
произвела је „Сименсова“
фабрика „Кончар – енергетски
трансформатори“ из Загреба, а
њихова укупна вредност је виша од 4,5
милиона евра.
– За блок 4 набављен је
трансформатор напонског нивоа
15/220 kV, док је на блоку 6 уграђен
трансформатор напонског нивоа
15/400 kV. Пошто је у капиталним
ремонтима на овим блоковима
дошло до повећања снаге
блокова, већа је и снага уграђених
трансформатора. Код претходних
је била 360 MVA, а код нових је 400
MVA – објашњава Марко Цвијановић,
инжењер за трансформаторе и 6 kV
електромоторе.
Главни разлог за куповину
нових блок-трансформатора, осим
повећања снаге блокова, јесте што
су досадашњи дотрајали. Животни
Замењена два блок-трансформатора у ТЕНТ А
Добро обављен
посао
У замени блок-
трансформатора на
блоку 4 и „шестици“
учествовали су
запослени ТЕНТ-а заједно
са представницима још
неколико извођачких
фирми.
– Посао који се ради
веома ретко обавили су
брзо, квалитетно и
ефикасно и заслужују
нашу пуну захвалност –
каже Марко Цвијановић.
Замена у право време
Кодпретходних
блок-трансформатора
наблоковима4и6
снага јебила360MVA,
акоднових је
400MVA
Превентивни преглед блок трансформаторашестице
Александра Димитријевић иМарко Цвијановић
Нови трансформатор на блоку ТЕНТ А4