Page 31 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
|
31
хидро
пумпног постројења „Ђурићи“
су продужење века трајања
употребом савремених технологија
у систему заштита и прелазак на
аутоматизовани начин управљања
са логиком за оптимизацију рада.
Покретањем и заустављањем пумпи,
употребом софт-стартера, оствариће
се мањи удари на енергетску мрежу
и смањити напрезање цевовода
у току заустављања пумпи. Осим
тога, оптимизацијом рада смањиће
се потрошња енергије и имати
детаљан увид у рад постројења.
Извођач радова је „Електромотажа“ из
Краљева, надзор су запослени из ХЕ
„Бајина Башта“, а рок за завршетак је
15. октобар.
Ј. Петковић
Т
рансформаторска станица
и пумпно постројење
„Ђурићи“ припадају
спољним објектима
реверзибилне хидроелектране
„Бајина Башта“ и налазе се на
планини Тари, у подножју бране
Лазићи. Објекат је изграђен 1984.
с наменом да прикупљену воду
из резервоара Спајићи пумпа у
акумулацију РХЕ у Заовинама. У
току је реконструкција овог пумпног
постројења.
У току свог радног века, од 1984.
године до јула ове године, пумпе су
покренуте 25.104 пута и оствариле
су 268.946 часова рада. По основу
разлике пада на ком се вода
испумпана из акумулације пумпног
постројења „Ђурићи“ користи (пад
РХЕ), ово постројење остварило је
чисту добит од 520 гигават-часова
електричне енергије за 35 година
рада, чиме се стиче јасан утисак
о важности овог постројења за
производњу електричне енергије.
Разлози за реконструкцију
постројења су дугогодишња
експлоатација, застарелост опреме,
недостатак резервних делова и
проблеми који је јављају приликом
одржавања.
Радови на реконструкцији почели су
у другој половини августа демонтажом
два трансформатора
35/6 kV и уградњом новог
трансформатора.
Остали послови су демонтажа
ћелија 35 kV и 6 kV и уградња нових,
уградња средњенапонског софт-
стартера, демонтажа и уградња новог
нисконапонског развода, демонтажа
постојећег и уградња новог система
једносмерног напајања, демонтажа
постојеће опреме за управљање
релејног типа и уградња опреме
микропроцесорског типа, ремонт два
електромотора, као и грађевинско
уређење унутрашњег и спољног
простора.
Добробити пројекта реконструкције
Реконструкција ПП „Ђурићи“ у РХЕ „Бајина Башта“
Радних 37
година
Реверзибилно постројење
ХЕ „Бајина Башта“, које је
пуштено у рад 1982.
године, чине брана
Лазићи са две бране у
кањону и на превоју,
доводно-одводни тунел
дужине око осам
километара и пречника
6,3 метра, водостан
висине 141 метар са
водостанским
затварачем, коси цевовод
дужине 738 метара и
пречника 4,8 метара,
хоризонтални цевовод
дужине 700 и 314 метара
и пречника 4,2 и 7,0
метара респективно,
машинска зграда са
турбином/пумпом,
односно генератор/
моторима и помоћном
опремом и централна
команда ХЕ и РХЕ „Бајина
Башта“. Помоћни објекти
РХЕ „Бајина Башта“ су
трафостаница „Метаљка“,
која је комплетно
реконструисана крајем
2017, пумпно постројење
„Ђурићи“, филтерско
постројење „Крушчица“,
горња улазна грађевина и
водостанска
затварачница.
Важна енергетска карика
За35 годинарада
овопостројење
остварило јечисту
добитод520гигават-
часоваелектричне
енергије
Језеро Спајићи - брана