Page 32 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

32
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
хидро
Р
евитализација агрегата А2 у
Хидроелектрани „Ђердап 1“
улази у финалну фазу. Ово
је огроман посао и захтева
тимски рад уз одличну организацију
која се заснива на квалитетној сарадњи
свих учесника у овом одговорном
послу. Међусобно поверење и
уважавање свих учесника огромног
тима људи различитих профила и
одговорност рецепт су за коначан
резултат, а то је да се квалитетно и
на време заврши ревитализација пете
фазе, односно свих шест производних
јединица. Одговорни у огранку „ХЕ
Ђердап“ и ХЕ „Ђердап 1“ у сталном
су контакту са стручњацима и
извршиоцима на лицу места. У случају
да наиђе неки проблем, решава се
или одмах или у што краћем року.
Ово је машина која ће годишње
производити око милијарду киловат-
часова енергије и сви су свесни колико
је ово значајан посао за ЕПС и Србију.
ЕПС функционише јединствено, и то
овај значајан посао показује. Рокови
притискају, сваки минут је овде важан.
Време је одмора, потребна је свежа
радна снага. У помоћ су дошле колеге
из ХЕ „Пирот“, са ХЕ „Ђердап 2“ из
службе за заштиту приобаља, ту су и
колеге из „Колубара Метала“. О каквим
је људима реч, најбоље говори Радован
Миковић из службе за ревитализацију.
– Колеге су пре свега вредни
мајстори са огромним искуством, брзо
су се уклопили у посао и задовољство
је имати овакве људе у тиму. Дејан
Ђорђевић и Радован Пантелић су део
екипе из „Колубара Метала“ која је
овде од почетка ревитализације и раде
врло одговорне и прецизне послове.
Турбинско вратило које се уграђује
на А2 је ново, ротор је стари и просто
је немогуће уклопити 20 отвора са
прецизношћу од хиљадитог дела
милиметра. „Колубара Метал“ је партнер
на кога можемо да рачунамо у сваком
тренутку – објашњава Митровић.
– Посада је одлично уходана,
искуство смо стекли на разним
пословима у нашој фабрици и на
термоелектранама у Обреновцу,
Пљевљима, Гацком... Услуге пружамо
и ван граница Србије, у Грчкој,
Македонији… Ово су изузетно скупи
послови. Машине које користимо
прилагођене су теренским условима
рада. С колегама из „Ђердапа“ одлично
сарађујемо. Задовољавамо све захтеве
у погледу квалитета који се од нас
траже. Функционишемо као добро
уигран тим. Радимо по десет сати
дневно, суботом и недељом – каже
Маринко Михајловић, пословођа и
руковалац машине.
Затичемо и Радмила Николића,
директора за производњу енергије
огранка, и Радомира Митровића,
помоћника директора ХЕ „Ђердап 1“
за одржавање, у комуникацији с
радницима. Ради се озбиљно, око
агрегата све је мање опреме, што
значи да је све више опреме уграђено.
Силазимо у генераторски простор,
пажња двојице стручњака усмерена
је ка кочницама ротора. Доле, у
турбинском простору, ради се на
спајању лопатица усмерног апарата
са механизмом за покретање. Осим
стручности, овде се тражи и вештина
кретања, јер је простор скучен и носи
низ опасности.
Топао и спаран 9. август.
Температура је око 35 степени. За
ове људе ово значи само више зноја,
јер посао који је планиран за данас
мора да се заврши. У машинској хали
инсталирано је неколико аутомата са
хладном водом и апарат са топлим
напицима. Они раде скоро два месеца
без дана паузе. Ради се у две смене, а
по потреби уводи се и трећа. Задатак
за данас није нимало лак. Тражи се
много људи, одлична организација,
синхронизација и прецизност. Статор
помоћног генератора је пренет са
ротором главног генератора на коме
је и извршена његова монтажа и
данас ће генератор бити комплетан.
Конструкција ротора је ревитализована
у погону ремонтне базе, док су полови
били на ревитализацији у домаћој
Ревитализација А2 ХЕ „Ђердап 1“
Помоћни
генератор
Улога помоћног
генератора у раду
агрегата је напајање
система побуде, али и
снабдевање самог себе.
Привидна снага је
декларисана на 2.222 MVA,
номинална вредност
напона на 720 V, а
номинална струја 1.782 А.
Статор има 504 жлеба у
које је уложен намотај
типа калем и на ротору 84
пола. Номинална вредност
побудног напона је 145 V,
а номинална вредност
побудне струје је 335 А.
Монтажа у завршној фази
Стални контакти са извршиоцима рецепт
су за успешан завршетак посла
Међусобно
поверењеи
уважавање
свихучесника
великог
тимаљуди
различитих
профилаи
одговорност –
рецепт зауспех
Монтажа горњег крста знак је да се ближи крај