Page 33 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
|
33
интервенције испод конструкције и
нивелисања терет је кренуо ка свом
циљу. Захваљујући мобилној команди
дизаличар је ту, одмах поред терета,
и комуникација са пословођом је од
пресудне важности. Ту су опет радници
распоређени са специјалним тракама
од пертинакса дебљине свега два
милиметра које ће служити да не дође
до контакта између ротора и статора.
Све је прошло како треба. Генератор је
сада комплетан.
Следећа фаза је пренос и монтажа
горњег крста. Ово је конструкција
са 12 кракова чији је горњи део у
нивоу пода машинске хале. Служи за
пренос радијалних сила горњег лежаја
генератора на бетонску конструкцију.
На његовим крацима је овешан статор
помоћног генератора. Задатак је да се
конструкција пренесе на своје место
и да се статор помоћног генератора
одвоји од ротора главног генератора
и монтира на горњи крст. Ово су
доста захтевни послови, тражи се
прецизност.
Код спуштања чујем команду
пословође упућене дизаличару
„кратко доле“. Гледајући у терет, не
види се никакво померање, а одговор
пословође је „одлично“. Колико
је милиметара то „кратко доле“
нисам могао сазнати, стручно око
једино може да види, око лаика – не.
Данашњи задатак је обављен успешно
захваљујући добро уходаној екипи,
која је само потврдила констатацију
с почетка текста. Чујем да је овај
посао требало да се уради сутрадан,
у недељу, али завршен је дан раније и
зато ће ови људи имати дан за одмор.
Добро ће га искористити, јер због
потребе посла на следећи могли би да
чекају неколико недеља.
М. Дрча
фабрици „Север“ из Суботице и
према закључку стручњака прошао је
ригорозне контроле квалитета.
За посматрача са стране задатак
је једноставан, међутим, за раднике не
изгледа баш тако. Структура тежине
20,84 тоне и пречника 8.194 mm са
истакнутим половима треба да се
транспортује десетину метара даље,
у загрљај статора. Све је исто као код
монтаже великог ротора, с тим што
је овај доста мањи. Група радника
је специјалним тракама привезала
терет за дизалицу. Захваљујући
разумевању дизаличара и инжењера
за заштиту на раду добили смо дозволу
да све ово снимимо из кабине крана
који преноси терет. После кратке
Ремонт
Много је посла за све запослене у овој електрани. Доток Дунава је у
складу са вишегодишњим просеком за овај период године. Право је
време за редовне прегледе осталих агрегата. Агрегат бр. 3
(синхронизован на мрежу 3. марта 1971) у ремонту је. Због скоријег
уласка ове машине у ревитализацију превладавало је мишљење
стручњака да се не дира, међутим, дошло је до попуштања
фиксирајућих клинова – такозваног расклињавања, и тиме лабљења
штапова на статору главног генератора, због чега је постојала је
могућност њиховог оштећења. У току је вађење три пола ради стварања
приступа статору и провере клинова који држе штапове намотаја.
Операција провере заклињавања ради се тако што се помоћу кранске
дизалице конструкција ротора окреће и са овим отвором се проверава
цео круг пакета намотаја статора. Са овим захватом све дилеме о
погонској спремности су отклоњене и А3 ће бити на располагању све до
уласка у ревитализацију. У редовном ремонту је и А4.
Овељуде краси високи професионализам
монтажних радова
Припрема ротора помоћног генератора за транспорт