Page 34 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

34
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
хидро
И енергија и ремонт
П
очела је овогодишња
ремонтна сезона у
Хидроелектрани „Ђердап 2“.
Током јуна Дунав је донео
нешто више од 22,7 милијарди кубика
воде. Oвде је правило да сваки кубик
воде треба да се претвори у енергију,
а ремонт постројења прилагођен је
новонасталој ситуацији.
– Сва вода је прерађена у енергију,
а план ремонта је измењен и сасвим је
реално да се ремонти заврше до краја
године – јасан је Синиша Матовић,
директор друге дунавске електране.
„Ђердап 2“ је електрана са десет
агрегата, а планом је предвиђено да
сваке године стандардно у капитални
ремонт уђе један блок, односно два
агрегата, а осталих осам агрегата
у ремонт од по пет радних дана.
Новонастали план нам је објаснио
Радомир Ивић, помоћник директора за
одржавање.
– Оба агрегата биће у ремонту
како је и планирано: А2 - 117 радних
дана, А1 - 103 радна дана. Разлика
је у броју дана када се због радова
на блок-трансформатору ремонти
два агрегата преклапају, и то уместо
предвиђених 15, биће 25 радних дана.
У септембру, односно октобру, овде
је традиционално низак доток Дунава,
тако да два агрегата ван погона неће
изазвати застој у производњи, а
ремонти ће бити реализовани. Са овим
планом овогодишњи ремонт бисмо
завршили четири дана пре истека
календарске године. План је реалан
и сви су изгледи да се он оствари –
истиче Ивић.
Ремонт је дефинисан планом
и разрађен до детаља. Предвиђа
преглед комплетне опреме за
функционисање агрегата и помоћне
опреме електране. У извођење
ремонта укључене су све службе и
извођачи са стране.
Разлика у ремонту ова два
агрегата је што се на А2 ради
комплетна ревизија хидромеханичке
опреме. Оваквим темпом сваки брзи
предтурбински затварач агрегата улази
у ремонт на десет година.
Наноса у Дунаву је све више, што
доста утиче на рад агрегата, али и
ремонте. Отвори касета и затварача
окренути су узводно и касете су пуне
блата, дрвећа и разног отпада. Сваки
почетак ремонта захтева асистенцију
ронилаца. Ремонтни затварач који
штити радове од воде мора савршено
лећи на праг, а да ли је налегао,
може да сазна само ронилац. Ремонт
траје више од месец дана и за сада
иде све како је и планирано. Према
ономе што се види, ово су тешки
услови рада. Брзи предтурбински
затварач је у бетонској ниши. Ово је
неприступачан простор у који се може
ући с корпом коју спушта дизалица.
Радници на себи имају специјална
непромочива одела и чизме.
Блатњаво је, клизаво, опрезност је
максимална – каже Ивић.
Репортер „ЕПС Енергије“ је
присуствовао радовима на одвајању
серво мотора од трећег сегмената
затвара. На средини бетонске нише
је метална платформа, радници
су спуштени поменутом корпом,
одваја се серво мотор од секција
брзог предтурбинског затварача.
Ради безбедности, опремљени су
специјалним појасевима и везани
Ремонтна сезона ХЕ „Ђердап 2“
Ремонт
предвиђа
преглед
комплетне
опреме за
функционисање
агрегатаи
помоћнеопреме
електране
До радног места
ХЕ „Ђердап 2“, ремонтна сезона у пуном јеку