Page 35 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
|
35
делови набављени и не треба
сумњати ни у квалитет, ни у рокове.
Доле, у машинској хали,
демонтиран је надагрегатни
поклопац. Колеге из Института за
испитивање материјала проверавају
стање. Све мора да се провери
до најситнијег детаља, јер ова
конструкција трпи велики притисак
воде. Било какав пропуст може
изазвати велике последице. Кад нема
поклопца, у агрегатној рупи јасно
се види генераторски део капсуле
и лопатице усмерног апарата.
Мајстори грађевинског извршења
постављају грађевинску скелу како
би екипа која треба да провери стање
антикорозионе заштите могла да
приђе, провери стање и евентуално
да се оштећења испескаре, а затим
се нанесе други заштитни слој. Кроз
коси улаз са узводне стране силази
се у генераторски простор капсуле,
где је део опреме системи за хлађење
и подмазивање агрегата. Уљно-
водна глава је демонтирана и у току је
преглед разводне цеви за воду.
Према већ уходаном систему
одржавања опреме, многе ствари
треба проверити. Генератори ХЕ
„Ђердап 2“ се хладе водом, а турбински
делови подмазују уљем. Кроз вратило
протичу вода и уље, с тим што уље
протиче средином, а вода периферијом
вратила. Ово су хоризонатални
агрегати, ослањају се на три радијална
лежаја. Све делове треба извући
из лежишта, очистити, прегледати,
вратити на место и подесити за
наредни период рада. Други радијални
лежај је с друге стране ротора
генератора. Овде је мало простора и
ови послови су поверени искусним
мајсторима. И трећи турбински лежај
је на самом излазу вратила из капсуле,
односно у врло скученом простору.
Са спољашње стране турбинског
дела капсуле су радно коло и усмерни
апарат. На турбинској опреми дугачка
је листа послова: контрола кинематике
лопатица усмерног апарата, ремонт
инсталације за мерење хидрауличких
величина, ревизија радне заптиваче
вратила турбине, ревизија система
дренажа капсуле агрегата, преглед
лопатица радног кола и усмерног
апарата итд.
Од почетка ремонта прошло је 45
дана, што је нешто мање од половине
времена предвиђеног за ремонт. Много
послова је завршено, а доста тога
треба урадити. Екипе су уходане, имају
довољно искуства и уверавања свих су
чврста да ће послови на овогодишњем
ремонту бити завршени како је и
планирано.
М. Дрча
за ограду. Испод је провалија од
двадесетак метара. Свих шест
секција брзог предтурбинског
затварача и пет сектора решетке
улазне грађевине треба извући
на површину и урадити: прегледе
и ревизије, површине које су
кородирале одстранити, нанети
нови заштитни премаз, на деловима
затварача скинути металне точкове,
заменити заптивне гуме и све то
вратити назад. Велики је ово посао,
али су екипе уходане, резервни
Заштитник
турбине
Улога брзог
предтурбинског
затварача је да штити
капсулу. Током рада
агрегата конструкцију
затварача од око 250 тона
изнад улазне грађевине
држи серво мотор. У
случају потребе затварач
се спушта на праг улазне
грађевине. Његова
путања је 18 метара. Ову
маршруту конаструкција
пређе за три минута, с
тим што првих 17 метара
пређе за један минут, а
остали метар за два
минута. Програм
спуштања затварача је
тако пројектован да би се
избегао хидраулички
удар на радно коло
турбине агрегата.
Проблеми се решавају у ходу на лицу места
Радови на уљно-водној глави у чеоном делу капсуле
специјалном корпом и са алпинистичком опремом
Приступ спољном делу капсуле само са скеле