Page 37 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
|
37
– Први задатак у ситуацијама
када околно растиње прави проблеме
јесте да нађемо место квара и да га
отклонимо у што краћем временском
року – каже Леђанац.
Он додаје да је терен
неприступачан, испреплетен шибљем,
па често радовима на санирању
далековода претходи крчење и
утабавање стазе како би монтери
могли да приђу стубу.
Наредних дана планирано је
скидање далековода са шест стубова
у Риту на потезу од Фазанерије поред
насеља Шангај до уласка у Ковиљ на
непроходном терену, где није могуће
ангажовати камион с корпом, па ће све
морати да се ради ручно.
М. Јојић
Напајање станова за снаге безбедности у Врању
Први у Србији
у овом послу
трансформаторских станица
„Новосадска банка“ и „ЖТП“, које
су кабловском мрежом повезане са
трансформаторским станицама 35/10kV
„Подбара“ и „Лиман“. С обзиром на то
да су радови на ископавању трасе за
водове извођени у самом центру Новог
Сада, у улицама које воде ка старом
језгру града, изазов је представљало
и укрштање са магистралном
комуналном и другом инфраструктуром.
Извођач радова је „Јужна Бачка“,
а у ову инвестицију уложено је 45
милиона динара.
М. Јојић
Укупнотребадасеизведурадовиза
напајањеучетиристамбенаобјектасапо
50стамбених јединицакојетребадасе
снабдевајуелектричноменергијом
И
зградња станова за припаднике снага безбедности
почела је у Врању, где се гради 200 станова, а у плану
је још толико. У Србији ће у првој фази бити изграђено
укупно 8.000 станова, а Врање је, као пионир у овом послу,
показало да може и уме. Све радове на изградњи станова ЕД
Врање у свом делокругу рада прати веома успешно.
– Електродистрибуција је изводила радове на изградњи
трафостанице и припадајућих кабловских водова од 10 kV.
Траса првог кабловског вода се простире од трафостанице у
блоку 63 до трафостанице снага безбедности, а други из правца
трафостанице школе – каже Миодраг Здравковић, шеф службе
за планирање и надзор инвестиција у огранку ЕД Врање.
Трафостаница је инсталисане снаге два трансформатора од
630 kVA. Укупно треба да се изведу радови за напајање у четири
стамбена објекта са по 50 стамбених јединица које треба да се
снабдевају електричном енергијом.
– Пројектовали смо и нисконапонске кабловске изводе
за сваку од зграда појединачно, тако да ћемо, када буду
готови радови на изградњи станова, урадити и преостале
нисконапонске кабловске водове – објаснио је Здравковић.
Он каже да је укупна вредност овог пројекта 17 милиона
динара.
– Станови у Врању су пилот-пројекат за изградњу станова
за снаге безбедности у другим градовима – рекла је приликом
обиласка градилишта Зорана Михајловић, министарка
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и подсетила да
је Врање прва локална самоуправа која је потпуно припремила
локацију за изградњу станова и комплетно се побринула да се
инфраструктурни радови заврше на време.
ЕД Врање брине о снабдевању елетричном енергијом станова
у изградњи, а у наредном периоду прикључиће се и изградњи
нових две стотине.
М. Видојковић
Миодраг Здравковић
Нови трендови
Последњих година је уобичајено да се у граду подижу објекти са 100 одсто заузетом
парцелом, па је и изградња трансформаторских станица могућа једино у склопу саме
зграде, а полагање средњенапонске и нисконапонске електродистрибутивне мреже
кроз етаже објеката. Ово је, према речима Слободана Којића, сложен подухват,
посебно ако се има у виду да се захтеви инвеститора и архитектонска решења мењају
током изградње, што условљава прилагођавање досадашње праксе изградње
недостајућих електроенергетских објеката. Било је неопходно нисконапонске водове
градити негоривим кабловима, док су мерни уређаји морали да буду смештени у
засебним просторијама са ватроотпорним вратима.