Page 38 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

38
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
Е
лектродистрибуција
Крагујевац наставља
вишегодишњи тренд
великих улагања у сеоско
подручје, па се тако и 2019. може
похвалити великим бројем пројеката
у околини Крагујевца, у оквиру којих
се нарочито издваја изградња нових
електроенергетских објеката. Тако
су крагујевачка села Грошница,
Цветојевац, Горња Сабанта и Чумић
добили нове трафостанице, укупне
вредности око 13 милиона динара.
Проблем једног броја крагујевачких
и шумадијских села је застарела
и неадекватна електроенергетска
инфраструктура. Последица тога је
квалитет снабдевања који је неопходно
унапредити, као и напонске прилике у
сеоским подручјима. То су проблеми
који постоје годинама, али проблеми
које крагујевачка дистрибуција у
последње време, у складу са својим
могућностима, успешно решава, па
мештани сеоских крајева у све већем
броју имају квалитетно снабдевање
електричном енергијом, исто као и
становници градских насеља.
Пролеће и лето је крагујевачким
селима Грошница и Цветојевац
донело постављање нових стубних
трафостаница 10/0,4 kV, снаге
250 kVА. Ова два села су лоцирана
непосредно уз град, а Грошница
полако поприма и статус приградског
насеља. Циљ изградње нових
трафостаница је решавање проблема
лошег напона за око 40 домаћинстава
у Грошници и око 30 домаћинстава у
селу Цветојевац, што ће унапредити
квалитет живота за више од 250
мештана ова два села. Треба рећи и да
инсталација ових електроенергетских
објеката истовремено растерећује
постојеће трафостанице у овим
селима, па ће индиректну корист у виду
поузданијег снабдевања електричном
енергијом заправо имати бар још
толико житеља ових насеља. Осим
тога, у Цветојевцу је реконструисани
део нисконапонске мреже, а урађен је
и прикључни далековод на средњем
напону у дужини од 360 метара, па је
вредност овог пројекта била скоро пет
милиона динара, док је у Грошници
инсталирање нове трафостанице
коштало око 2,5 милиона динара.
Ове две трафостанице су већ
функционалне.
Слично томе, постављање нових
трафостаница у још два крагујевачка
села решава проблем лошег напона за
више од 30 корисника из села Горња
Сабанта, заселак Прњавор, и за око
25 корисника из села Чумић, заселак
Лазаревић, што значи да стабилније
и квалитетније напајање директно
добија око 200 мештана ових села.
Аутоматски се растерећују постојеће
трафостанице, што значи бољи напон
за још око 60 корисника, односно
унапређење квалитета живота за још
200 житеља Чумића и Горње Сабанте.
И овде су у питању стандардне стубне
трафостанице 10/0,4 kV, снаге 250
kVА, с тим што је у Чумићу урађено и
50 метара далековода, док је у Горњој
Сабанти израђен средњенапонски
прикључни 10 kV далековод у дужини
од 350 метара. Вредност пројекта у
Чумићу износи више од 2,5 милиона
динара, док у Горњој Сабанти тај износ
премашује три милиона динара. Oчекује
се технички пријем и пуштање у рад ове
две трафостанице.
– Електродистрибуција Крагујевац
наставља да улаже у квалитетније
снабдевање електричном енергијом
корисника на сеоском подручју града
Крагујевца. Захваљујући новим
трафостаницама у Цветојевцу,
Грошници, Горњој Сабанти и Чумићу,
око хиљаду житеља ових крагујевачких
села имаће бољи напон и квалитетније
напајање електричном енергијом
– рекао је Зоран Стошић, директор
крагујевачкe електродистрибуције.
Радове на овим пројектима извела је
краљевачка фирма „Електромонтажа“,
са својим подизвођачима.
Б. Радојевић
Нове ТС у околини Крагујевца
Нови објекти
следе
Активности на сеоском
подручју се настављају.
Ускоро се очекује почетак
радова на постављању
нове трафостанице у
крагујевачком селу
Петровац, као и две
трафостанице у селу
Маслошево код Страгара.
Боље снабдевање
крагујевачких села
Крагујевачка
електродистрибуција
интензивиралаулагања
којаћепобољшати
снабдевањесеоских
домаћинстава
електричноменергијом
дистрибуција