Page 41 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
|
41
демонтирана, а затим настављена
и премонтирана на нове стубове.
Полегли стубови склони паду
исправљени су и тамо где је било
потребно додатно ојачани анкерима –
појашњава Стојановић.
Истог дана, 2. августа, невреме је
протутњало и кроз Ниш и Пирот, тако
да су екипе „ЕПС Дистрибуције“ имале
много посла и у ова два града на југу
земље. На територији града Ниша дошло
је до нестанка струје, али је снабдевање
купаца нормализовано исте вечери.
Проблем су била ванградска насеља
на територији Заплања, као и села
Палиграце и Алексиначко Врело, где
су усред неприступачног и шумовитог
терена купци били без електричне
енергије до поподневних часова
наредног дана. Према речимаЉубомира
Ранчића, шефа Службе за планирање
и управљање у ДЕЕС-у, највећу штету
претрпела је трафостаница 35/10 kV
„Сепарација“ на територији града
Алексинца, која снабдева 4.700 купаца.
Ветар је однео кров трафостанице, па је
за санацију било потребно више времена
и средстава.
Највише проблема имали су
грађани Димитровграда, јер је на тој
територији дошло до низа кварова
на електроенергетским објектима,
првенствено на 10 kV далеководима
и нисконапонској мрежи. Скоро
истовремено испали су 10 kV изводи
„Лукавица“ и „Жељуша“ из ТС 35/10 kV
„Димитровград 1“, као и изводи „Релеј“
и „Водовод“ из ТС 35/10 kV
„Димитровград 2“, потврдио
нам је Горан Мишић, директор
Одсека за техничке услуге Пирот.
Оспособљавање појединих делова
далековода 10 kV и пренапајање
делова општина и појединих села у
околини Димитровграда потрајало је до
дубоко у ноћ 2. августа, како би већи
део купаца имао редовно напајање
електричном енергијом што пре.
Већина санација стања урађена је за
викенд и у току наредне седмице.
Т. В. Славковић
Н
евереме које је
протутњало кроз Србију
2. августа нанело је
штету становништву
и дистрибутивној мрежи
„Електропривреде Србије“. Највише
штете било је у општини Блаце, где
је због велике временске непогоде
проглашено и ванредно стање.
Радници у тамошњој ЕПС-овој
пословници, који одржавају више од
120 километара далековода и око 330
километара нисконапонске мреже,
имали су „пуне руке” посла, али и
помоћ екипа из Прокупља, иако је и на
њиховој територији било проблема.
– На дан олује комплетно подручје
општине Блаце остало је без напајања
и корисници су у великом броју
пријављивали нестанак струје. Уз
велики напор, радници на терену
успели су да оспособе мрежу на
територији Блацa, али су околна
села јутро дочекала без електричне
енергије. Сутрадан је пристигла
помоћ колега из Прокупља, који су
превозили стубове и бушили рупе
за њихово постављање. Све наше
расположиве екипе биле су на терену
до касне вечери, када је и дошло
до нормализације снабдевања на
целокупној 10 kV далеководној мрежи
– рекао је Раде Стојановић, шеф
пословнице ЈП ЕПС Блаце.
Тек јутро после олује уочиле су
се праве размере штете. Пријаве
су стизале из часа у час и постало
је јасно да ће санација последица
потрајати неколико дана.
– Велики број стубова на територији
села Трбуње, Ђуревац, Суви До,
Рашица, Драгуша, Чунгула, Претежана
и Гргуре пало је под налетом ветра.
Ни у једном случају паду стуба није
допринела дотрајалост, али је често
узрок пада било растиње попут
високих стабaла тополе и ораха,
која су мештани ових села садили у
непосредној близини електроводова.
Рад на санацији био је додатно отежан
због неприступачног терена за
прилаз камионом са дизалицом, али и
растиња које се морало рашчистити
да би се уопште почела монтажа
мреже. Проблем су представљали и
дотрајали прикључни водови (са мреже
до крајњих купаца) које је такође било
неопходно оспособити, а код појединих
купаца и комплетно заменити – додао
је Стојановић.
Без обзира на отежавајуће
околности, екипе су непрекидно
радиле све до 7. августа, када
је целокупна мрежа доведена у
оптимално стање. За то време,
замењенa су укупно 33 стуба, и то
11 бетонских, 17 дрвених од девет
метара, један дрвени стуб од 10
метара и четири дрвена стуба од 12
метара. Покидана мрежа, која је пала
заједно са стубовима, комплетно је
Невреме на југу Србије изазвало проблеме у снабдевању
Санација
– Због олујног ветра и
директног пада дрвећа
дошло је до ломова неких
дрвених стубова и пада
делова мреже, а потпуна
санација свих стубова
уследиће у наредном
периоду. Уз напор и
преданост свих
расположивих екипа на
терену, до 4. августа
успостављено је уредно
снабдевање свих
корисника на подручју
Димитровграда – рекао је
Мишић.
Штета
У Пироту је јак ветар
узроковао да се велики
број стабала и грана
дрвећа поломи и уруши,
тако да је покидано много
проводника на
далеководима 10 kV и
0,4 kV. Вредност штете се
још утврђује.
Пожртвованост и
учинак за похвалу
Већинасанацијастања
наелектроенергетским
објектимаурађена је
токомвикенда,
3. и4. августа,
инареднеседмице