Page 44 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

44
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
О
гранак ЕД Врање је у овој
години највише ангажован
на активностима на
Коридору 10, као и на
електромрежи за станове припадника
снага безбедности које гради држава.
Паралелно с тим одвијале су се и друге
активности везане за реконструкцију
дотрајале мреже у Врању и околним
местима.
Актуелно је полагање 35 kV кабла
између трафостанице „Врање 1“ и
трафостанице „Врање 2“ у дужини
од око два километра. Вредност ове
инвестиције је 9,5 милиона динара и
њена реализација се приводи крају.
Истовремено се реализује
и инвестиција на изградњи СТС
и нисконапонске мреже у селу
Смиљевић (општина Врање) чија је
укупна вредност око пет милиона
динара.
– Крајем прошле године смо
завршили, а почетком ове године
пустили у функцију СТС „Куново”
у општини Владичин Хан са
нисконапонском мрежом која је
веома значајна за побољшање
напонских прилика на овом конзумном
подручју. Оно што нас очекује у
наредном периоду јесу инвестиције
на полагању 35 kV кабла између ТС
35/10 kV „Светлост“ и ТС 35/10 kV
„Гробље“ у Бујановцу у дужини од
око 3,6 километара, као и изградња
монтажнобетонске ТС 400 kV у
Улици Петра Коњевића у Врању.
Истовремено крећемо са реализацијом
10 kV расплета између новоизграђене
ТС 35/10 kV „Момин камен“ и ТС
10/0,4 kV у селу Џеп. За све наведене
инвестиције смо обезбедили неопходне
грађевинске дозволе и пријавили
радове – каже Горан Николић,
директор огранка ЕД Врање.
Најзначајнији пројекти који су
се реализовали и реализују на
овом подручју су инфраструктурна
опремања за потребе ауто-пута
(Коридора 10) и изградња станова за
припаднике снага безбедности.
– Активно смо били укључени у
изградњу потпуно нове ТС 35/10 kV
„Момин камен“, чија је изградња
завршена и поступак добијања
употребне дозволе је у току. Вредност
ове инвестиције је око 90 милионa
динара, а извођачи радова су били
„Електроизградња“ и „Сименс“.
Упоредо са изградњом ове ТС,
завршени су радови на мешовитом 35 kV
воду између ТС 110/35/10 kV „Сува
Морава“ и ТС 35/10 kV „Владичин Хан 1“,
као и 35 kV вод између ТС 35/10 kV
„Владичин Хан“ и новоизграђене
ТС 35/10 kV „Момин камен“ у укупној
дужини од преко 11 километара.
Вредност ових радова је већа од 195
милиона динара и они су реализовани
у потпуности. Извођачи радова су
биле фирме „Енергомонтажа“ и
„Елнос“, а финансијер „Коридори
У огранку ЕД Врање лето препуно послова
Од коридора до
редовног одржавања
Крупнипословикорист
заогранакВрање, док
редовнипредстављају
обавезупремакупцима
дистрибуција
Горан Николић