Page 45 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
|
45
лесковачком електродистрибуцијом,
тако да се добија двоструко напајање
тунела: из правца Моминог камена и из
правца Владичиног Хана.
– У истом рову за 35-киловолтни
кабл, који се простире од „Моминог
камена“ до „Предејана“, на нашој
територији до Џепа треба положити
шест нових 10 kV каблова. На
тај начин ће територија општине
Владичин Хан са околним местима
бити територијално потпуно
покривена што се тиче напајања
електричном енергијом. Другим
речима, напајање ће бити боље и
поузданије, број прекида мањи, а
без струје може да остане неколико
села, а не читаво подручје. И кварови
ће бити отклањани веома брзо, што
становницима овог подручја много
значи – објашњава Николић.
Град Врање је, заједно са Нишом,
први почео реализацију изградње
станова за припаднике снага
безбедности, а ЕПС је одлуком Владе
Републике Србије у обавези да овај
пројекат прати у делу енергетске
инфраструктуре. У кратком року,
за мање од две недеље, огранак ЕД
Врање је изградио и пустио у рад МБ
ТС 10/0,4 снаге 2х630 kVA, из које ће
се напајати 186 станова који се граде
у овим зградама за припаднике војске
и полиције. У најави Владе Републике
Србије је да, поред четири зграде чија
је изградња у току, буде направљена
још једна са више од 200 станова. То
значи да је задатак да се ЕД Врање
укључи у овај посао и у наредном
периоду.
Николић додаје да су крупни
послови корист за огранак Врање, док
редовни представљају обавезу према
купцима.
– Најзначајнији послови на
одржавању који су реализовани у
претходном периоду свакако су на
реконструкције енергетских објеката,
тачније трафостаница. Послови у
грађевинском и енергетском смислу су
завршени на 10 објеката ТС напонског
нивоа 110 и 35/10 kV, почевши од
110/35/10 kV у Бујановцу и 110/10 kV
у Ристовцу преко 35/10 kV у ТС „Светлост“
и „Гробље“ у Бујановцу, ТС у Трговишту,
ТС „Врање 1“ и „Врање 2“ у Врању,
Врањској Бањи, ТС у Власу и ТС у
Владичином Хану. На овим објектима
су урађена потпуна или делимична
сређивања у грађевинском смислу,
као и замене прекидача, осигурача,
релејна заштита... Ови радови су
нарочито значајни ако се има у виду да
оваква, комплетна сређивања објеката
нису рађена још од њихове изградње,
а поједини од њих су грађени пре 20 и
30 година – рекао је Николић.
М. Видојковић
Србије“. Оваквим инфраструктурним
опремањем омогућено је пуштање у
функцију новог ауто-пута, односно
обезбеђено је поуздано напајање
тунела, наплатних рампи и расвете,
али и знатно поузданије и троструко
напајање ТС 35/10 kV „Владичин Хан 1“,
а самим тим и наших купаца на
територији општине Владичин Хан –
каже Николић.
ТС 35/10 kV „Момин камен“ повезује
се 35 kV каблом са ТС 35/10 kV
„Предејане“, а преко Предејана и са
IN MEMORIAM
Мањи број прекида
Поред наведених радова на ТС, значајне активности су реализоване на
пословима одржавања и реконструкције средњенапонске и
нисконапонске мреже.
– Нарочито бих издвојио потпуну реконструкцију НН мреже у Бујановцу
– Ново насеље 1 и 2, нисконапонска мрежа у селу Давидовац, НН мрежа
у Врањској Бањи – блок 8, нисконапонска мрежа у Владичином Хану, НН
мрежа у селу Алигерце у општини Прешево, СН мрежа Жујинска Рампа
– Прешево, СН мрежа у Трговишту. Ради се о нисконапонским и
средњенапонским мрежама које су биле у прилично лошем стању, са
дотрајалим, старим дрвеним стубовима, са лошим пресеком
проводника, због чега су се дешавали чести испади. После комплетне
реконструкције коју смо урадили, у смислу замене свих стубова,
проводника и изолатора, чишћења растиња, треба очекивати далеко
боље напајање и мањи број прекида на територији коју покрива огранак
ЕД Врање – закључио је Николић.
Бојан Лазаревић
(1969–2019)
Одлазак
стручњака
П
осле краће и изненадне
болести, у 50. години
напустио нас је драги
колега, вољени супруг и отац Бојан
Лазаревић. Рођен је и одрастао у
Крушевцу, где је завршио основну
и средњу школу. У Београду је
завршио Електротехнички факултет
и одмах по завршетку студија почео
да ради у Електродистрибуцији
Крушевац, где је, поред осталих,
обављао и послове директора за
технички систем огранка Крушевац.
Завршио је и специјалистичке
студије на Правном факултету
у Београду из области права
енергетике, као и мастер студије
на Економском факултету,
такође у главном граду. После
реорганизације ЕПС-а, од 2015.
обављао је послове у Сектору за
планирање и развој дистрибутивног
система ЕПС-а у Београду.
Аутор је или коаутор више
десетина радова објављених
у домаћим и међународним
часописима и зборницима радова
са стручних скупова, којима је дао
велики допринос у областима smart
metering, обновљивих извора,
примене нових технологија...
Аутор је великог броја стручних и
техничких рецензија и ревизија и
члан бројних техничких комисија и
комитета.
Бојан Лазаревић је несебично
улагао себе до крајњих граница и
био велики узор и подршка свима.
Отмен, одмерен, вредан, мудар и
надасве честит. Био је ожењен, отац
двоје малолетне деце.