Page 49 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
|
49
Истраживачи су тестирали прототип
батерије, испирајући је наизменично
отпадном водом из електране за
контролу квалитета воде и морском
водом из околног залива. Током више
од 180 циклуса испирања, батерија
је одржала 97 одсто ефективности у
сакупљању енергије.
Технологија би могла да
функционише на сваком месту где
се мешају обична и морска, односно
океанска вода. Најпогоднија за тако
нешто су управо постројења за отпадне
воде, која су углавном саграђена на
обалама. Она су веома енергетски
захтевна и чине чак три одсто укупне
потрошње електричне енергије у САД.
Тај процес који је од кључне важности
за јавно здравље осетљив је и на
евентуалне нестанке струје. Из свега
следи да би ова технологија могла и да
смањи потрошњу енергије и да рад ових
постројења учини много безбеднијим,
јер не би зависила од енергије са
мреже. То би посебно било значајно за
државу Калифорнија, која је последњих
година све више погођена великим
пожарима који угрожавају сигурност у
снабдевању електричном енергијом.
Лабораторијска тестирања
показала су да енергетски аутпут није
толико велики по електроди, али је
свеукупни потенцијал ове технологије
већи од конкуренције захваљујући
величини, једноставности, константној
производњи енергије и немању
мембрана и инструмената за контролу
волтаже и сл.
– Ово је са научне стране гледано
елегантно решење комплексног
проблема. Треба да га тестирамо на већој
скали и не може да одговори приликом
уливања река у мора, али је добра
стартна тачка која може да поспеши и
те напоре – рекао је Дубравски.
Електроде се праве од релативно
јефтиног материјала „пруско плаво“,
који се користи у медицини и кошта
мање од једног долара по килограму,
као и полипирола, који кошта мање од
три долара такође по килограму.
Извор: www.techxplore.com
С
о је енергија. Можда звучи као
алхемија, али енергија која
постоји на местима на којима се
сусрећу морска и обична вода могла
би да постане озбиљан обновљиви
капацитет. Истраживачи са америчког
универзитета Стенфорд развили су
ову технологију која прави тзв. плаву
енергију.
Рад који је објављен у научном
часопису „ACS Omega“ објашњава
батерију и предлаже да основна сврха
употребе буде у обалним електранама
које обрађују воду, како би оне постале
енергетски независне.
– Плава енергија је досад
неупотребљени извор енергије. Наша
батерија је велики корак ка „хватању“
те енергије без мембрана, покретних
делова и енергије коју је потребно
уложити на старту процеса – рекао је
Кристијан Дубравски, коаутор студије.
Батерија која прави енергију од обичне и морске воде
Снага воде
Сваки кубни метар обичне
воде који се помеша с
морском производи 0,65
киловат-часова
електричне енергије, што
је довољно за напајање
просечног америчког
домаћинства око пола
сата. Глобално,
теоретски, повратива
енергија из наведених
електрана износи око 18
гигавата, што је довољно
за снабдевање 1.700
домаћинстава годишње.
Ова батерија није прва
изумљена која „хвата“
плаву енергију, али јесте
прва која то чини без
притиска на мембране.
Зато је једноставнија,
робустнија и јефтинија
опција.
Плава енергија
Увећава се складиштење енергије у домаћинствима
Европљани чувају електричну енергију
К
онсултантска кућа
специјализована за питања
енергетике „Вуд Макензи“
предвиђа петоструки раст у наредних
пет година кућних система батерија
за складиштење соларне енергије у
Европи. Конкретно, европски кућни
капацитети могли би да до 2024.
године достигну 500 мегавата, што
је еквивалентно градњи нове гасне
електране сваке године.
У извештају се наводи да је
„батеријски бум“ почео у Немачкој, а да
ће се раширити најпре преко Италије
и Шпаније како цена технологије
складиштења енергије све ниже пада.
– Немачки успех на том пољу
дефинитивно позитивно утиче и на
друге државе, посебно тамо где су
тржишне структуре повољне, пре
свега у виду пада цена технологије и
Технологијабимогла
дафункционишена
свакомместугдесе
мешајуобичнаиморска,
односноокеанскавода.
Најпогоднија затако
нештосупостројења за
отпадневоде
Европскикућни
капацитетиза
складиштење
енергијемогли
бидадо2024.
годинедостигну
500мегавата
нестајања фид-ин тарифа. Ти услови
креирају повољно окружење за
развој – рекао је Рори Макарти, виши
истраживач у „Вуд Макензију“.
С друге стране, Велика Британија,
која ће до тада највероватније и
формално бити ван Европе, бар када је
реч о чланству у Европској унији, неће
пратити тај тренд због неповољних
пореских регулатива које оптерећују
тржиште батерија већих капацитета.
Извор: www.theguardian.com