Page 57 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
|
57
Црна Гора
Еколошки превоз
П
рви соларни и хибридни бродови
тримарани за путнички превоз „Elettra“ и
„Graciana“ почели су да превозе путнике.
Пројекат успостављања линијског бродског
превоза унутар залива Боке тримаранима на
хибридни и соларни погон идеја је компаније
„Bella Boka“. Захваљујући поновном оживљавању
овог саобраћаја решиће се проблем загушења у
друмском саобраћају у Бококоторском заливу.
Ови бродови могу да превезу од 30
до 60 путника, а трајање путовања биће
преполовљено (уместо сат и по до два
саобраћајницама). Линија ће спајати Котор,
Пераст, Тиват и Херцег Нови. У плану је да се на
станицама поставе посебни пуњачи за њихове
батерије.
Укупна вредност пројекта је 4,25 милиона
евра. Бродове је саградила црногорска
компанија „Monte Marine Yachting“ из Котора.
Ово је јединствен пројекат ове врсте на
Медитерану. Сектор саобраћаја један је од
највећих емитера штетних гасова у Црној Гори,
тако да је значај пројекта увођења путничких
бродова на хибридни и соларни погон у Боки
још већи. Осим путничких бродова, „Bella Boka“
ће имати два мања сервисна пловила – једно
спасилачко и друго посебно опремљено за
сакупљање пластичног отпада у мору.
Словенија
ЕЛЕС партнер „Реноу“
С
ловеначки ЕЛЕС почиње сарадњу с
аутомобилском компанијом „Рено“ у оквиру
европског пројекта е-мобилности. ЕЛЕС је
једна од 33 компаније из осам земаља зачетника
пројекта под називом „Демонстрација решења
за пуњење е-возила за промоцију масовне
употребе е-возила у Европи - ИНЦИТ-ЕВ“ (Large
demonstration of user centric urban and long-range
charging solutions to boost an engaging deployment
of electric vehicles in Europe – INCIT-EV). Ово је
помало подужи, али врло прецизан и одговарајућ
назив истраживачког пројекта који је покренуо
ЕЛЕС заједно са 32 међународна партнера, а који
суфинансира Европска унија са 15 милиона евра.
Вероватно најистакнутији партнер за сарадњу
словеначког оператора преносног система је
француски произвођач аутомобила „Рено“.
Пројекат има за циљ да обезбеди иновативан скуп
инфраструктура за пуњење електричних возила,
технологија и повезаних пословних модела, који
могу да побољшају искуство коришћења ових
возила како за оне који их већ користе тако и
за оне који их не користе, ширећи тако њихову
заступљеност у ЕУ.
Због могућих негативних утицаја брзог пораста
е-мобилности на енергетски систем важно је да
се у развој е-мобилности укључе и оператори
преносног система за електричну енергију.
Словеначки и шпански оператори су први који су
се повезали са аутомобилском индустријом.
Бугарска
Дозвола
Фирма „ЧЕЗ Дистрибуција Бугарска“
добила је грађевинску дозволу за
пројекат вредан 1,5 милиона евра који
подразумева замену 110 kV далековода
„Зенит“ и делимичну реконструкцију две
подстанице у Софији. Компанија ће
заменити 2,2 километра дуг кабл који
снабдева 96.000 корисника у 14
градских четврти. Пројекат је део
стратегије „ЧЕЗ Дистрибуције Бугарске“
која се односи на замену
високонапонске опреме и повећање
сигурности напајања главног града
Бугарске. Очекује се да ће се радови
завршити до средине септембра.
У Бугарској, ЧЕЗ се бави производњом
електричне енергије, као и
дистрибуцијом и продајом енергије у
западном делу земље.
Албанија
Нето мерења
Нето мерење које је увела Албанија
обухвата мала и средња предузећа и
домаћинства са соларним панелима чији
капацитет не прелази 500 киловат-
часова. Влада Албаније очекује да ће
новоуведени програм омогућити
инсталацију 200 мегавата
фотонапонских соларних капацитета.
На пројекте који испуњавају услове
програма нето мерења примењиваће се
тржишне цене електричне енергије.
Вишак енергије која се предаје у мрежу
обрачунаће оператор дистрибутивног
система OSHEE. Обрачун ће се радити на
месечном нивоу, а исплаћиваће се
крајем године. Овај програм нето
мерења за соларне и ветро електране
капацитета до 500 киловата предвиђен
је законом из 2017. године и има за циљ
промовисање обновљивих извора
енергије. Према ревидираном акционом
плану за обновљиве изворе енергије, до
2020. требало би да се достигне 38
одсто учешћа обновљивих извора
енергије у енергетском миксу.