Page 8 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

8
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
догађаји
К
рајем јула запослени у
ТЕ „Морава“ су за само
месец дана на неактивној
кади VIII, површине осам
хектара, поставили систем цеви са
прскачима за воду ради спречавања
развејавања пепела, чиме су решили
еколошки проблем. После сваког
ветра, чак и слабијег, пепео је
развејаван углавном ка Морави, али и
према Свилајнцу, па је хитно требало
да се пронађе решење.
– Могли смо проблем да решимо
и засипањем каде хумусом, као
што је урађено са прве три каде
на депонији, али смо одлучили да
на овој неактивној кади урадимо
насип и да је припремимо за даље
истакање пепела. Надоградњу
ћемо, према плану, урадити
следеће године, а можда ћемо и
до краја ове године почети радове
за надвишење каде, што зависи од
брзине реализације јавне набавке –
каже Љубиша Петровић, директор
ТЕ „Морава“.
Корист од обављеног посла на кади
VIII депонији пепела је, према речима
Ратка Мркића, помоћника руководиоца
производње и одржавања, значајна и
вишеструка.
– Цео систем на кади VIII је
осмишљен и изведен сопственим
снагама уз минимална улагања.
Искоришћене су алуминијумске
цеви, око 1.100 комада, које су
биле избачене из употребе, док се
за прскање користи вода која се
прикупља у дренажном систему из
активне каде VII путем рециркулације.
На овај начин спречено је не
само развејавање пепела него и
загађивање земљишта и воде –
наглашава Мркић.
На кади VIII урађено је и осветљење
и постављен је и видео-надзор ради
спречавања евентуалних крађа
прскача или цеви.
– Са продукцијом пепела коју
имамо и обезбеђивањем простора за
депоновање, пепео и шљаку можемо,
без проширења депоније, да одлажемо
све до 2035. – каже Ивица Дејановић,
координатор за пројекте и извођење
грађевинских радова.
Петровић и његови сарадници
подсећају да је ремонт у
ТЕ „Морава“ на блоку снаге 125 МW
трајао од 18. маја до 17. јуна. Био
је то стандардни ремонт. Рађено
је на озиду и изолацији, на цевном
систему котла, ремонтовани су
млинови, потисне и расхладне пумпе,
урађен је ремонт електрофилтера,
испитан електроизолациони
систем генератора и енергетских
трансформатора, ремонт 6 kV
електромотора и друго. Осим ових
уобичајених стандардних ремонтних
радова, обављени су још неки
значајни послови. Завршена је
реконструкција система и монтажа
мерача протока за континуално
праћење квалитета погонских вода,
ремонт хидродинамичке спојнице
напојне пумпе број 2, као и читав низ
послова на допреми угља.
– Блок смо стартовали 17. јуна и после
ремонта радио је без прекида чак 41 дан,
када смо га на један дан зауставили ради
поправке цеви – каже Петровић.
ТЕ „Морава“ је и ове године, 2.
августа, обележила своју славу Светог
Илију. Обележена је скромно, уз
присуство свештеника и ломљењем
славског колача.
Р. Радосављевић
Радно лето у ТЕ „Морава“
Капацитет
депоније
пепела
Надвишењем каде VII до
коте 110 метара
надморске висине
почетком ове године
обезбеђен је простор за
депоновање 230.000
кубних метара мешавине
воде и пепела, а са још
додатних пет метара
насипа био би направљен
простор за још 250.000
кубних метара. А када се
око каде VIII заврши насип
висине седам метара (из
два пута по три и по
метра), онда би у њу
могло да се излије око
480.000 кубних метара
хидромешавине. Са
кадама IV, V и VI, тренутно
неактивним, из којих се
узима пепео за продају,
чија је даља надоградња
могућа, депонија пепела
ТЕ „Морава“ наредних
петнаестак година може
да функционише без
проширења.
ЗапослениуТЕ „Морава“
искористилицевикоје
суималиумагацинуи
узминималноулагање
направилисистемза
прскањепепелана
неактивној кадиVIII
Прскачи на
кади VIII депоније
пепела
ТЕ „Морава”
Драган Степановић, Ивица Дејановић, РаткоМркић иЉубиша Петровић
Ремонт блока је завршен средином јуна
Сами спречили
развејавање пепела