Page 9 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
|
9
рударство
За овакву врсту подухвата, који
је јединствен у свету по много чему,
неопходна је била и више него добра
организација, па је тако транспорт
дуг 24 километра строго подељен по
зонама, самим тим и надлежностима,
као и директно одговорним
запосленима задуженим да по пројекту
изведу трасу и изврше транспорт,
свако у својој зони и у предвиђеним
роковима.
Када је реч о транспорту
производне опреме, приоритетан
посао на Пољу „Д“ је израда траса за
транспорт багера „глодара 10“. Израда
траса за кретање багера је за овај
коп вишеструко корисна, будући да
ће се делом ова траса користити и за
транспорт багера са северозападног
дела копа из позиције Вреоца ка
Пољу „Е“. Планирано је да већ у првим
данима октобра багер „глодар 4“ крене
у транспорт како би заменио „глодар
10“ на радној позицији.
– Посао формирања трасе је од
изузетне важности. Ангажовали смо
довољан број машина и радника да
бисмо радове могли да завршимо
квалитетно и у складу са планираним
роковима. Трасе се раде према
пројектним параметрима који су
дефинисани с нагибима до
пет одсто успона и падова.
Засад је оквирни план
да око 20. августа
багер са тренутне
експлоатационе
позиције, где је прикључен на пети БТО
систем, крене до позиције „банда 3“.
У овој фази треба да пређе око
10 километара трасе – објашњава
Ивковић.
Наш саговорник наглашава да је
предвиђено да багер до 11. септембра
стигне до позиције непосредно испред
локалног пута Степојевац–Лазаревац.
Према термин-плану, већ 12.
септембра ће багер и „банд“ прећи
локални пут, сутрадан индустријску
пругу ТЕ „Колубара“ (која служи за
транспорт угља из „Прераде“ ка ТЕ
„Колубара“). За 15. септембар је
добијена дозвола за прелазак ТЕНТ-ове
и барске пруге.
После тога, конвој рударске
опреме - „глодар 10“ и „бандваген 3“,
транспорт настављају преко Ибарске
магистрале. Наредна етапа транспорта
води их кроз коп Поље „Г“. У следећој
фази их очекује прелазак преко
реке Колубаре, па пролазак кроз
Површински коп „Тамнава-Запад“, до
крајње дестинације – копа „Радљево“.
Ивковић каже да је обавеза Поља
„Д“ да обезбеди комплетно људство
за рад новопостављеног система
на „Радљеву“: од шефа система,
надзорно-техничког особља па
преко непосредних
извршилаца,
багериста, тракиста,
руковаоца станица,
као и браваре,
електричаре и диспечера.
Да би се изашло у сусрет
запосленима, омогућено је да
ову опцију изаберу радници којима
би то значило за свакодневни живот,
јер им је ближе месту становања.
Д. Весковић
К
ако би се почело са
експлоатационим радовима
на копу „Радљево“,
управо на Дан рудара,
6. августа, на Површинском копу
Поље „Д“ почео је најкомплекснији
и најдужи транспорт производне
опреме у историји Рударског басена
„Колубара“. Јединствен пројекат,
током кога роторни багер „глодар 10“
и самоходни транспортер
„бандваген 3“ пут нове радне позиције
на копу „Радљево“ прелазе пругу,
магистралу и реку, почео је управо
пресељењем „бандвагена“. Он је са
места где је радио као одлагач на
трећем БТО систему Поља „Д“ прошао
непосредно уз локални пут од центра
Вреоца до цркве. На овој позицији
сачекаће долазак роторног багера
„глодара 10“, будући да је предвиђено
да путују заједно.
– Пут копа „Радљево“ иде цео
производни систем, па можемо
рећи да је овај пројекат стартовао
већ крајем јуна, када је трећи БТО
систем заустављен. Одмах по
заустављању система почела је
демонтажа одлагалишног и везног
транспортера. Погонским машинама
ови транспортери су допремљени до
близине првог А система на северној
страни копа, односно Волујка, где
су демонтирани и припремљени
за транспорт у Радљево. Везни
транспортер је већ отпремљен, док се
одлагалишни још демонтира – каже
Владан Ивковић, директор Поља „Д“.
Он истиче да, поред ових
транспортера, на „Радљево“
транспортују и две повратне станице
и коси чланак, а већ су послата 204
чланка.
Почетак јединственог транспорта опреме у историји „Колубаре”
Без празног
хода багера
Основни разлог за
заустављање рада
производног система на
Пољу „Д“ док је роторни
багер „глодар 10“ и даље
у експлоатационом
процесу јесте
елиминиција празног хода
багера и максимално
искоришћење његовог
капацитета.
План је да се на копу
„Радљево“ систем
монтира и припреми пре
доласка багера, чиме ће
бити испуњени услови да
се багер одмах уклапа у
систем и производња
откривке на копу
„Радљево“ почне.
„Банд” већ на
месту састанка
Самоходнитранспортер
„бандваген3”
транспортован јеузону
Вреоца, гдечекароторни
багер „глодар 10”, одакле
заједнокрећупуткопа
„Радљево”