Page 12 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

12
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
рударство
П
отписивањем сертификата о
преузимању преостала три
пакета опреме, транспортера
са транспортним системом, одлагача
и трафостанице „Рудник 5“ 110/6 kV,
између представника ЕПС-а, огранка
„ТЕ-КО Костолац“ и кинеске компаније
ЦMEK, званично је стављена тачка на
реализацију уговора монтаже VI БТО
система за површински коп „Дрмно“.
Документа о преузимању багера
„SchRs-1400“ потписана су пре три
месеца.
– Потписивањем сертификата 2.
децембра у Костолцу и званично је
огранак „ТЕ-КО Костолац“ преузео
опрему на коришћење и почео је
да тече гарантни период од две
године – рекао је Радан Радовић,
руководилац пројекта друге фазе
секција два – рударски део. – У
новембру 2013. потписали смо уговор
који је у мају 2015. године ступио на
снагу. Нагласио бих да је комплетан
посао завршен у уговореном року за
извођење радова од 47 месеци, који је
почео да тече 4. јануара 2016. године.
У име пројектног тима желео бих да
честитам свим учесницима на успешно
обављеном послу.
Веселин Булатовић, директор за
производњу угља у огранку „ТЕ-КО
Костолац“, оценио је да је ово изузетно
важан дан за ЕПС и рударски сектор
огранка „ТЕ-КО Костолац“.
– Преузимањем преостале опреме
завршава се инвестициони циклус
којим је ПК „Дрмно“ добио савремену
и моћну рударску механизацију, која
Н
а Површинском копу „Дрмно“ почетком
новембра почео је пробни рад новог,
шестог рударског система. На старту
је радио без оптерећења. После тога почела
је фаза испитивања функционалности и
исправности рударске опреме под оптерећењем
и 19. новембра су одложене и прве количине
јаловине са новим одлагачем.
– С обзиром на чињеницу да је багер „SchRs
1400“ предат на коришћење огранку „ТЕ-КО
Костолац“, током ове фазе рада система у
фокусу стручњака је провера осам погонских
станица, седам километара транспортног
система и одлагача „PA 200/2000“, капацитета
8.500 кубних метара растресите масе на час –
потврдио је Данко Беатовић, пројект-менаџер из
огранка „ТЕ-КО Костолац“.
С. Срећковић
је у функцији даљег развоја. Новим
системом створени су услови за
стабилну производњу за потребе
постојећих термокапацитета и новог Б3,
који је у изградњи – казао је Булатовић.
Рен Кајлунг, директор огранка
ЦМЕК-а за Србију, рекао је да је
ЦМЕК испунио циљеве и да су све
стране пoказале своје могућности.
Он је захвалио свим учесницима на
реализацији пројекта. Поручио је да
ће ЦМЕК учинити све према пројекту
и технологији експлоатације машина и
да ће улагати напоре да и даље ради
у Републици Србији на реализацији
других пројеката, а све у циљу њеног
даљег успешног развоја.
С. Срећковић
Преузета комплетна опрема за нови БТО систем
Почела гаранцијска испитивања
Унапређење производње ПК „Дрмно“
Пробни рад шестог БТО система
Новимсистемом
створенисуусловиза
стабилнупроизводњу
запотребепостојећих
термокапацитетаиновог
Б3, који јеуизградњи