Page 13 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
|
13
ће изазвати коагулацију прехлађених
капи, па ће оне прећи у чврсто стање
и због тежине пасти на тло. Тако се
повећава видљивост – објаснио је
суштину процеса Јоцић.
Као реагенс се користи еколошки
чист течни пропан, који не прави
корозије на машинама и не штети
људском здрављу. Овај поступак
је успешан у условима негативних
температура, када је горња граница
минус један степен Целзијуса.
Оптималне температуре за рад су
између шест и 12 степени у минусу,
а количина употребљеног пропана
зависи од температуре, влажности
ваздуха, правца и брзине ветра и
интензитета магле.
Стаж од 40 година рада у
метеoрологији код Јоцића није
неутралисао ентузијазам. Без обзира
на то што су га стигле неке године, и
даље воли свој посао. Није му тешко
да устане у било које доба ноћи, не
смета му хладноћа, нити га умара
време проведено на терену.
Како каже, о сваком копу
појединачно је урадио студију која
садржи термине појављивања магле,
температуру, правац и брзину ветра и
то користи током рада. Уколико услови
нису одговарајући, тражи простор
на коме су бољи и где ће започети
засејавање, односно чишћење. Некада
промени по пет-шест позиција да би
стигао до одговарајућег места, некада
мора да одустане, јер нема потребних
услова.
Разбијање магле обавља мобилним
јединицама, односно опремом која
је стационирана на возилу, на плацу
сваког копа. Тако се не губи време
за монтажу опреме. Једина Јоцићева
замерка је стање возила, које није увек
најбоље. Сматра да када су услови
ванредни, мобилна јединица мора да
буде у беспрекорном стању.
Сарадњом са запосленима на
коповима изузетно је задовољан.
Истиче да има велику помоћ од свих
када му је потребна. Не памти ниједан
инцидент, без обзира на то што су
често, због немогућности да раде,
многи нервозни, а некада је то случај
код њега. Таква сарадња му даје
стимуланс да посао и даље ради с
љубављу. Стекао је много пријатеља
на коповима, а током летње сезоне
самоиницијативно им даје прогнозу
наиласка непогода и обилних падавина.
С Јоцићем ради и син, дипломирани
метеоролог за прогнозу времена, који
је обучен за рад и чији дипломски
рад је био „Основе методологије
засејавања прехлађене магле на
површинским коповима“. Нада се да
ће га наследити у послу у агенцији и
да ће се сарадња породице Јоцић и
„Колубаре“ наставити и по његовом
одласку у пензију.
М. Димитријевић
Ј
есен и зима су годишња
доба која доносе, поред
изобиља плодова и боја, много
непријатности и тешкоћа. На
површинским коповима „Колубаре“
не радују се овом делу године, јер оно
значи падавине које рудари не воле
и маглу која им отежава, а некада и
онемогућава рад. Она се најчешће
појављује на коповима у близини река,
а конфигурација терена откопа и те
како погодује њеном присуству током
зимског периода.
Овај проблем још од 1986.
године, тада као представник
Хидрометеоролошког завода, на
коповима „Колубаре“ решава инжењер
Миомир Јоцић, користећи метод
засејавања прехлађене магле у
условима негативних температура.
Данас ради на пословима разбијања
магле у „Колубари“ и на бројним
објектима широм Србије као
представник стручне агенције.
Може се рећи да је на неки начин
део „Колубаре“, јер више од три
деценије долази да обара маглу. Од копа
до копа, зову га Маглаш или Маглар.
Званично, његово занимање је стручни
сарадник за вештачки утицај на време.
– Под маглом се подразумева скуп
честица прехлађених капи које лебде
у атмосфери и смањују видљивост на
мање од километар. Циљ је да се убаци
што више вештачких кристала који
Превазилажење зимских недаћа на коповима „Колубаре”
Борац против магле
Вишеодтри
деценијена
коповимасе
вештачки, на
нешкодљив
начин,
елиминише
магла, која
рударима
отежаварад