Page 17 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
|
17
транспорту и лежајевима траке два.
Неопходно је да се, с обзиром на обим
посла, посветимо одржавању опреме,
и то радимо најбоље што можемо. На
систему је увек било тимског духа,
а тако је и сада, што олакшава наш
тежак рударски посао – истакао је
Живојиновић.
За разлику од прошле године, када
је рударски део посла био обимнији јер
је цео систем премештан, ове године
су рудари имали мање посла. Реч је
о два померања трака и сређивању
траса трачних транспортера са циљем
да се за први БТО систем обезбеди што
повољнија позиција у предстојећим
зимским месецима.
Током ремонта на багеру,
старе камере су замењене новим,
савременијим, а на одлагачу је
постављен интерфон. Камере су, како
објашњавају наши саговорници, велика
помоћ багеристи да лакше и брже
уочи страно тело на траци и да прати
пресип. Видео-надзор смањује ризик
од евентуалних проблема и доприноси
очувању опреме.
Изузетно важна ставка сваког
годишњег ремонта опреме је број
машина помоћне механизације, без
којих је немогуће обавити ове радове.
Булдожери, ровокопачи, цевополагачи
и дизалице су неодвојиви део
радилишта. Овом приликом, истичу
запослени на монтажном плацу, било
их је довољно.
М. Димитријевић
У
кључивањем у рад машина
које раде у оквиру првог
јаловинског система на
„Тамнава-Западном пољу“
2. децембра је завршена ремонтна
сезона на овом угљенокопу. На
главним и великим машинама,
роторном багеру „глодару 2000“ и
„одлагачу 1“, увек има много посла
током годишње инвестиционе оправке,
будући да током годину дана откопају и
одложе огромне количине материјала.
Почетак ремонта овог система,
како истичу наши саговорници,
почео је у неповољном делу године.
Запослени из „Метала“ преузели су
машине средином октобра, у доба
када временски услови могу знатно да
отежају планиране обимне радове.
– Овај производни систем је био
на крају ремонтне сезоне, а новембар
баш и није погодан месец за овакве
послове. На срећу, временски услови
су били прилично повољни. Ипак,
доста нас је ометао кратак дан, рано се
смркава, а бројни радови не могу да се
обављају по мраку. Било је неопходно
да се много склопова, редуктора,
погона, бубњева, отпреми у радионице
„Метала“, које су максимално
ангажоване на великом броју послова
– рекао је Горан Томић, директор
„Тамнава-Западног поља“.
Према Томићевим речима, у
тренутку када су склопови враћени на
радилиште било је физички немогуће
да се све брзо угради. Тешко је да се
на крају, када се послови преклапају,
убрза темпо рада, јер је мало
активности које могу паралелно да се
одвијају.
Да је ово била инвестициона
оправка која мора дуго да траје,
објашњава и Миодраг Живојиновић,
заменик шефа система.
– Обим посла је био велики. Имали
смо бројних обавеза и на багеру и на
одлагачу. Багер је релативно стар, ту
је од почетка рада копа и на њему увек
има посла. Обе машине су великог
капацитета, много материјала откопају
и одложе, што, поред старости, утиче
на њихово стање пре ремонта. На
багеру је било много радова везаних за
радни точак, а на одлагачу на малом
Завршена сезона годишњих ремонта на „Тамнава-Западном пољу”
Више посла
за системе
на угљу
Производна активност на
копу „Тамнава-Западно
поље“ је задовољавајућа,
оцена је Горана Томића,
директора овог копа.
Јаловински системи
добро раде, а много
прослојака се издваја
захваљујући великом
одлагачу на трећем
јаловинском систему.
– Да бисмо у току једног
дана произвели око
40.000 тона угља,
морамо да пребацимо
око 30.000 кубика
прослојака, што значи да
багери на угљу морају да
копају дупло више.
Нажалост, лежиште је
све неповољније и сви
запослени са
расположивим
машинама морају да
раде више. Евидентно је
да је овом копу за
продуктивнији рад
потребан још један багер
– објаснио је Томић.
Спремни за зиму
Сверударскемашине
исистемитрачних
транспортераовог
угљенокопапрошли
сукрозинвестиционе
оправке,што је
предусловквалитетноги
сигурноградаопремеи
запослених