Page 20 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

20
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
рударство
Ј
едан од неизоставних и веома
значајних делова „Метала“,
Погон за монтажу, ради пуних 45
година. Данас неприкосновени у
процесу производње рударске опреме,
монтажи моћних багера и одлагача,
настали су као мали погон под именом
„Монтажа“ 1. јануара 1974. године. У
саставу „Колубара Метала“ почели су
да послују од 1978. године.
Од тада, ствара се нова историја
„Метала“, јер је баш од тог периода
до данас монтирано око 85 одсто
целокупне опреме РБ „Колубара“ – око
50 багера, 30 одлагача и „бандвагена“
и више од 200 километара трачних
транспортера.
Осим у „Колубари“, монтери су се
доказали и на великим иностраним
градилиштима. Висок реноме стекли
су радећи послове у Немачкој, Русији,
Ираку, Абу Дабију, Дубаију...
Почеци монтерског посла у
„Колубари“ везују се за 50. године
прошлог века. Тада се јавила идеја
о унапређењу експлоатације угља
да би се повећала производња и
обезбедила још већа независност
државе у области енергетике. Упоредо
са развојем рударства, растао је и
значај металске делатности, чији су
послови из дана у дан постајали све
важнији. Тражила су се добра решењa
и нов метод рада.
Прва искуства монтери су стицали
на монтажи рударске опреме из
Западне Немачке, шездесетих година
прошлог века. Те справе монтиране
су на такозваном старом монтажном
плацу, у Барошевцу, између Поља „Б“
и Поља „Д“.
Делатност Погона за монтажу је
веома разноврсна и по техничким
захтевима атрактивна. Неопходно је
стручно познавање многих елемената
статике, инжењерства и
искусан рад различитих
стручњака.
Метални колоси – багери и
одлагачи – велике су и масивне
справе, сигурно једне од највећих
машина, а они све то монтирају. Раде
у тешким условима будући да монтажа
багера на копу траје месецима и
углавном се ради на отвореном.
Горан Којовић, шеф оперативе у
овом погону, истиче да су изузетно
добро и прецизно организовани кад
је реч о дисциплини, извршењу и
квалитету рада. Наглашава да су
тако навикли да раде уз стручњаке
из Немачке, који су поставили високе
стандарде – ред, рад и дисциплину.
Откако је он у овом погону, а то је
од 2000. године, монтирана је опрема
вредна више милиона евра. Као
врхунац монтаже тих година, Којовић
истиче монтирање другог БТО система
на „Тамнава-Западном пољу“. Од
2013/2014. године, запослени у Погону
за монтажу укључени су и у послове
инвестиционих оправки, па сада не
раде само на монтажним плацевима
већ и на терену. Како закључује наш
саговорник, и овој врсти послова су се
прилагодили.
У петој деценији рада и даље
успевају да сваки посао који добију
заврше максимално стручно,
професионално и у року.
М. Пауновић
Погон за монтажу „Метала“ у петој деценији рада
Усправљају
џинове
Погон за монтажу
успевао је да подигне и
отписане багере на ноге.
Монтери су тако 1993, у
време санкција, без
помоћи страних
стручњака и увоза
резервних делова
ревитализовали багер
„глодар 7“, познатији као
„плава птица“, ослонцем
на сопствене кадрове и
домаћу машиноградњу.
Багер је поново почео да
ради на копу две године
касније. Вест о овом
пословном подухвату
пренели су сви домаћи и
поједини светски медији.
Радници овог погона
такође су, после пет
година ревитализације,
успешно средили и багер
„глодар 9“, који је 2005.
године имао
хаварију.
Склопили око 50 багера
Заслужнизамонтажу
око85одстоцелокупне
рударскеопремеу
„Колубари“, поредбагера,
тусу30одлагачаи
„бандвагена“ ивишеод
200километаратрачних
транспортера