Page 22 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

22
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
термо
У
ЕПС-у, а тиме и у огранку
ТЕНТ, где су инсталисани
највећи термокапацитети
„Електропривреде Србије“,
велика пажња се поклања унапређењу
заштите животне средине. Досад је
у огранку уложено око 200 милиона
евра на разне еколошке пројекте, док
се за три до четири године очекује да
се у ову област инвестира још око 400
милиона евра.
– Највећи еколошки пројекат, по
обиму и вредности, који се у овом
тренутку реализује јесте изградња
постројења за одсумпоравање
димних гасова за четири блока
ТЕНТ А, вредан око 170 милиона
евра, помоћу кредита владе
Јапана. У оквиру друге фазе овог
пројекта, којим руководи Сектор
за кључне инвестиционе пројекте
ЕПС-а, увелико се гради објекат за
припрему кречњака и складиштење
гипса – наглашава Горан Лукић,
директор за производњу енергије у
огранку ТЕНТ.
Према његовој оцени, радови
добро напредују и биће све
интензивнији и видљивији када почну
да се допремају делови опреме
великог габарита.
– Наредне године очекујемо
да почну радови и у оквиру прве
фазе изградње постројења за
одсумпоравање. Ми смо већ у овој
години, у току ремонтне сезоне,
на блоковима 3, 5 и 6 почели да
прилагођавамо канале димног гаса,
уградивши нове клапне како бисмо
могли да их прикључимо на нови
систем. На блоку А4 ови послови
биће урађени у току његовог
ремонта наредне године – рекао је
Лукић.
Изградња постројења за
одсумпоравање није једини еколошки
пројекат који ће се реализовати на
ТЕНТ А. Паралелно с њим, реализоваће
се још два пројекта из области заштите
животне средине која су међусобно
повезана и од којих зависи будућност
рада термоелектране.
– Реч је о увођењу новог система
угушћеног транспорта пепела,
шљаке и гипса и изградњи касете
4 на депонији пепела. За пројекат
угушћеног транспорта, који се
реализује кредитним средствима
немачке КfW банке већим од 60
милиона евра, у току је израда
техничке документације и избор
најповољнијег извођача. Избор је
сужен на две фирме, а извођач ће
бити одређен према правилима које
ова банка прописује. Што се тиче
градње касете 4, површине 150
хектара, сва имовинска питања су
решена, урађен је и пројекат, ускоро
треба да добијемо грађевинску
дозволу и да распишемо тендер за
извођача радова. Када се све то
заврши, очекујемо да наредне године
почну радови на реализацији и ова два
пројекта – истакао је Лукић.
Тиме неће бити у потпуности
затворена еколошка агенда у овом
огранку.
– У плану је да се у годинама
које долазе на ТЕНТ Б такође гради
постројење за одсумпоравање димних
гасова и постројење за пречишћавање
отпадних вода – рекао је он.
Овогодишња ремонтна сезона у
огранку ТЕНТ званично је окончана
крајем новембра 2019. године, када је
на мрежу електроенергетског система
Србије прикључен блок А2, други
најстарији блок ТЕ „Никола Тесла А“
у Обреновцу, снаге 210 мегавата. На
13 расположивих термокапацитета
огранка, и у његовом Железничком
транспорту, обављени су стандардни
ремонтни радови који су, према оцени
Лукића, урађени квалитетно и у
предвиђеном року.
Успешно завршена
ремонтна сезона
– То ће омогућити да рад свих
постројења у предстојећем зимском
периоду буде сигуран, поуздан
и стабилан, односно да ће се из
„Теслиних“ електрана обезбедити
потребна количина електричне
енергије за све потрошаче у
земљи, али исто тако и неопходна
топлотна енергија за грејање
Обреновца и технолошка пара за
индустријске кориснике – рекао је
он. – У нашем производном ланцу
сви су се максимално ангажовали
да спремно дочекамо нову зимску
сезону. Поред тога што су блокови
успешно ремонтовани и Железнички
Горан Лукић, директор за производњу енергије огранка ТЕНТ
Године јубилеја
Ова и наредна година у
календару огранка ТЕНТ
претрпана је јубилејима. У
2019. години Железнички
транспорт је обележио 50
година рада, а блокови
ТЕНТ А5 и А6 четири
деценије од прве
синхронизације на мрежу.
Наредне, 2020. године,
два најстарија блока ТЕНТ
А, А1 и А2, обележиће пет
деценија успешног рада,
што је уједно и јубилеј ове
термоелектране. И ТЕНТ Б
ће идуће године имати
свог слављеника. Блок Б2
ће напунити 35 година
откад је први пут изашао
на мрежу.
– Уз велику захвалност
свим оним људима који су
планирали и изградили
ове термоелектране,
желео бих да нагласим да
смо их ми добро
одржавали, а са уласком
у 21. век и знатно
ревитализовали и
повећали им снагу, са
циљем да и генерацијама
које ће нас наследити
оставимо ова постројења
у исправном стању –
рекао је Лукић.
Стабилна производња
уз интензивну градњу
Радовинаизградњи
ОДГпостројењасу
свеинтензивнији.
Наконзавршетка
ремонтнесезонесви
термокапацитети
огранкаТЕНТспремноће
дочекатизимскусезону
Горан Лукић