Page 23 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
|
23
транспорт, редовним довозом угља,
даје свој пун допринос, тако да
су залихе на све четири депоније
угља у огранку, крајем новембра,
биле на нивоу који омогућава
стабилну производњу. То је
остварено захваљујући запосленима
у РБ „Колубара“, чији производ
користимо, који су уложили изузетне
напоре да би побољшали своје
производне капацитете. У овом
руднику у пробном раду је систем
за хомогенизацију угља и ускоро
можемо очекивати да нам стиже
угаљ уједначенијег квалитета. То ће,
надамо се, омогућити да Железнички
транспорт до краја године оствари
рекорд у довозу угља на годишњем
нивоу. Због тога и верујемо да ћемо
праву зиму потпуно спремно дочекати
– каже Лукић.
Ове године није било капиталних
захвата на блоковима огранка. На
њима су урађени стандардни ремонти
радови, како је и било планирано,
а ремонтна сезона је нешто дуже
трајала због продуженог ремонта
блока А2.
– До тога је дошло због потребе да
се замени кућиште турбине високог
притиска, што је, додатним напорима
и ангажовањем запослених, на крају
успешно и урађено – нагласио је
Лукић.
То је било значајно да се уради
и због чињеница да се из два
најстарија блока ове термоелектране
испоручује и топлотна енергија за
потребе даљинског грејања грађана
Обреновца.
С друге стране, истакао је Лукић,
охрабрује и најава да ће овим
термопостројењима, која ће наредне
године обележити 50 година рада, бити
продужен радни век.
– Својевремено је било предвиђено
да блокови А1 и А2 престану са
радом, али су захваљујући подршци
председника Вучића и напорима
директора Грчића боље сагледане
техничке могућности ових блокова и
они ће ипак ући у нови инвестициони
циклус. То значи да ће бити у
потпуности ревитализовани, чиме
ће им бити продужен радни век.
Ревитализацијом ће им бити повећана
снага, која ће укупно износити око
450 мегавата, уместо садашњих 420 –
рекао је Лукић.
Он је нагласио да ће се у њихову
ревитализацију уложити много мање
средстава него да се прави нови блок
на другом месту, због тога што већ
постоји инфраструктура, која, истина,
мора да се обнови, али не мора да се
изграђује од нуле.
– Мењаће се кључни елементи
постројења, комплетна замена
котла, турбине, генератора и
њихових помоћних система. С
новом технологијом ови блокови ће
задовољавати и најстроже еколошке
стандарде. Капитални ремонти ова два
блока, како је сада планирано, биће
обављени 2022. за А1 и 2023. за А2 –
казао је он.
Ревитализацијом до
додатних мегавата
Један од крупнијих послова који
се планирају у наредном периоду је и
друга фаза ревитализације оба блока
ТЕНТ Б, која су и два најснажнија
термоблока у ЕПС-у. По завршетку
друге фазе, према речима Лукића,
њихова снага биће додатно повећана
са 650 на 670 мегавата по блоку.
А коначан завршетак
ревитализације свих постројења
огранка ТЕНТ донеће додатних 220
мегавата у односу на пројектом
предвиђену снагу у време њихове
изградње.
– То је као да смо направили један
нови блок ове снаге – нагласио је
Лукић.
Он је оценио да ће наставак
реализације пројекта изградње
Термоелектране „Колубаре Б“ у
Каленићу, односно изградње блока
од 350 мегавата, допринети још већој
стабилности производње електричне
енергије.
Говорећи о ТЕ „Колубара“ у
Великим Црљенима, најстаријој
термоелектрани у огранку, која је
више од шест деценија у раду, Лукић је
нагласио да су њени ресурси прилично
исцрпљени. Упркос томе, блокови ТЕ
„Колубара“ се сваке године редовно
одржавају како би била погонски
спремна за рад.
– У овој електрани имамо већ
обучену радну снагу која ће несметано
моћи да ради у новој електрани –
истакао је Лукић.
М. Вуковић
Радовима на блоку ТЕНТ А2 завршена је ремонтна сезона
Градилиште другефазе изградње ОДГ постројења