Page 25 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
|
25
Током контроле рада постројења сви
уочени недостаци на неком уређају се
свакодневно уписују у књигу кварова,
коју имају сви делови производног
погона. На јутарњим састанцима се све
унете примедбе анализирају, а потом
следе одговарајуће одлуке како би се
уписане примедбе у оптималном року
решиле.
– Деведесет одсто таквих примедби
се решава одмах, а остале чекају
први застој блока, док се веома мали
број решава у току ремонта. И књига
кварова је била тања од оне из прошле
године – наглашава Турнић.
Први и најосновнији параметар о
коме руковалац блока треба да води
рачуна, како каже Радовановић, јесте
производња електричне енергије, али
се, такође, велика пажња поклања и
њеном еколошком аспекту.
– Управљање блоком руковаоци
и њихови помоћници, према датим
инструкцијама, успевају да прилагоде
законским нормативима у области
екологије. Емисије прашкастих
материја, током рада постројења,
не прелазе ниво од 50 милиграма
по кубном метру, како је еколошким
стандардима предвиђено. У односу
на прошлу годину, ове године смо у
томе остварили изузетне резултате, а
у последња три месеца можда немамо
ни дан да је пређен тај ниво – истакао
је Радовановић.
У претходном периоду, према
речима Турнића, руковаоци блокова су
се добро обучили да управљају блоком
у раду са свих осам млинова. Сваки
блок има по осам млинова који су
највећи у ЕПС-овим термоелектранама.
– Некада су блокови, како је
пројектом било предвиђено, радили
са шест млинова, седми је био у
резерви, а осми у ремонту. После
реконструкције, њихов капацитет
је повећан са 144 на 155 тона
угља на час. Увек се трудимо да
сада на једном блоку имамо осам
расположивих млинова, у случају
да наиђе угаљ лошијег квалитета,
како бисмо остварили производњу са
што мањим утрошком мазута. Зато
посебну пажњу поклањамо млинским
постројењима, јер су она највише
изложена абразивном дејству угља.
Трудимо се да у време рада блокова на
техничком минимуму урадимо потребне
санације, када добијамо простор да их
поправљамо – објашњава Турнић.
За ТЕНТ Б је, према оцени оба
саговорника, 2019. била боља година
у односу на претходну. У последњих
неколико недеља, како кажу, и
квалитет угља се поправио, због
чега верују да ће се предстојећа
зима лакше пребродити и да ће рад
постројења ове термоелектране бити
стабилан и поуздан у том периоду.
М. Вуковић
Н
ајснажнија постројења
ЕПС-а, оба блока у ТЕ
„Никола Тесла Б“ на
Ушћу, дочекаће спремно
предстојећу зимску сезону, истичу
у овој термоелектрани. Редовни
годишњи ремонти на оба блока ТЕНТ Б
обављени су још у априлу и мају и
трајали су по 29 дана. Лето је протекло
у производном режиму рада ових
постројења која су показала упадљиво
боље резултате у односу на прошлу
годину.
– У односу на 2018. знатно је
смањена потрошња мазута, а и број
застоја блокова је био мањи. Ове
године нисмо имали ниједну ситуацију
да је до застоја блока дошло због
људског фактора, односно због
манипулативне грешке човека. Број
застоја не само да је био мањи већ су
били и краткотрајни, просечно 32 сата.
Пола времена од тога је потребно да
прође само да се постројење охлади
како би мајстор могао на њему да ради.
У овој години није било кварова за које
су била потребна три или четири дана
да се отклоне – каже Небојша Турнић,
шеф Службе производње ТЕНТ Б.
Према речима Илије Радовановића,
главног инжењера производње у
ТЕНТ Б, са повећаном контролом
рада постројења, додатном
едукацијом запослених у производњи,
редовним анализама погонских
догађаја, „вожњи“ блокова према
пројектним параметрима и са добрим
управљањем, и сви други основни
показатељи рада блокова сада су
бољи него у претходном периоду.
– То је омогућило да време
расположивости рада ове
термоелектране такође буде повећано
у овој години – истакао је Радовановић.
– Спроводимо и перманентну обуку
радника у производњи, са сугестијом
да раде по датим инструкцијама. У
том смислу, помало користимо и
нови симулатор рада блока, у оним
деловима где је његово инсталирање
завршено. Повећан број обилазака
постројења и контрола њиховог рада
омогућили су да се благовремено
уклањају уочени недостаци. У томе
нам доста помаже и ДЦС систем
аутоматског управљања, који је
уграђен на свим постројењима
термоелектране, сем у црпној станици,
која је планирана за наредни ремонт,
да извршимо добру анализу неког
проблема и да обавимо неопходне
поправке, што већ даје позитивне
резултате.
ТЕНТ Б спреман за зиму
Производња
До краја новембра 2019.
укупна производња
електричне енергије у
ТЕНТ Б је била већа од
7,5 милијарди
киловат-часова и у том
периоду су блокови
провели укупно 14.347
сати рада на мрежи.
Бољи рад постројења
Руковаоци
блоковадобро
сусеобучили
дауправљају
блокомураду
сасвихосам
млинова
Илија Радовановић и Небојша Турнић