Page 28 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

28
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
термо
Ж
елезнички транспорт
ТЕНТ и ЕПС посвећује
максималну пажњу
повећању безбедности
саобраћаја јер, према оценама
надлежних, једино на тај начин може да
оствари два основна циља: да обезбеди
поуздано снабдевање електрана
угљем и да не затаји онда кад је
најважније – у јеку зимске сезоне. Ка
томе се стремило и у одлазећој години,
у којој је обележен златни јубилеј – 50
година рада.
– Разлика између функционисања
овог система зими и лети готово
се изгубила, што нас обавезује да
одржимо континуитет током читаве
године, од 1. јануара до 31. децембра.
„Hot box“ и ауто-стоп уређаји на
возилима, видео-надзор, мерне вожње,
контроле на прузи и контактној мрежи,
само су неке од активности и мера које
предузимамо да бисмо гарантовали
високу поузданост или, стручним
жаргоном речено, интероперабилност
нашег железничког транспорта –
наводи Никола Томић, директор ЖТ
ТЕНТ.
Уз нагласак да су планирани
послови завршени квалитетно и
на време, па се у зиму ушло са
потпуном спремним капацитетима, из
ЖТ-а најављују повећање брзине на
индустријској прузи ТЕНТ-а.
– Планирано повећање брзине
са 75 на 80 километара на час
неће умањити степен безбедности
саобраћаја, јер су сви параметри
усклађени и подешени. Ту се
превасходно мисли на путне прелазе,
односно укључне тачке, које морају
да буду на неопходном растојању
од путног прелаза за предвиђену
брзину. Мерна вожња се и иначе ради
за брзину од 80 километара на час,
што задовољава задати критеријум.
Отклоњене су све грешке које су
уочене приликом мерне вожње, а
има их три врсте: оне које захтевају
хитно отклањање, оне које имају
рок отклањања и оне које захтевају
планирање. То практично значи да
су обављене неопходне предрадње
да се повећањем брзине не угрози
безбедност саобраћаја. Наравно, у
припреми је и нови возни ред који ће,
за разлику од претходног, углавном
теоријског, моћи да се испоштује и у
пракси – објашњава Томић.
Он додаје да су у циљеве квалитета
за 2020. уврстили и смањење застоја
на утоварним местима, односно броја
застоја ЖТ ТЕНТ у односу на број
застоја РБ „Колубара“.
– Колико ћемо у томе бити
успешни, остаје да се види, али
сматрамо да зацртаних један одсто није
недостижан циљ – каже Томић.
Ђорђе Бабић, шеф Службе
одржавања ЖТ-а, каже да су у тој
служби посебно атрактивна два
пројекта. То су систем за детекцију
равних површина и систем за
детекцију пожара на локомотивама.
Очекивања су да ће се применом ових
уређаја повећати степен исправности
возила, а тиме и безбедности
саобраћаја.
– Што се тиче система за детекцију
равних површина, покренули смо
јавну набавку и одредили, локацијски,
где ћемо га поставити. Планирали
смо да тај уређај, који ће детектовати
повишену температуру лежајева
или вибрације равних површина,
инсталирамо на најпогоднијем месту,
одакле ће регистровати сваки квар
или било шта што би могло да утиче
на безбедност. На основу добијених
информација, уколико се прекораче
неке граничне вредности, моћи ћемо
на време да реагујемо, односно да
вагон или локомотиву зауставимо и
искључимо из саобраћаја – наглашава
Бабић.
На паралелном „колосеку“ почело
се с пројектовањем система за
детекцију пожара на локомотивама.
– Деведесетих година прошлог
века имали смо већи пожар на једној
локомотиви, што нас је и подстакло
да уђемо у овај пројекат. До краја
ове године, колико нам саобраћајна
ситуација дозвољава, почећемо да
издвајамо локомотиве за уградњу
детектора да бисмо до маја 2020.
комплетан посао привели крају.
Осим тога, покривањем базена на
постројењу за одмрзавање добићемо
повећање енергетске ефикасности,
Железнички транспорт ТЕНТ
Јуре нови
рекорд
Рекорд из 2013. године,
када је превезено
27.331.000 тона угља за
ТЕНТ А и ТЕНТ Б, успели
бисмо да оборимо са
децембарским довозом од
2.400.000 тона или око 53
воза. То није немогућа
мисија, али зависи од
рудара РБ „Колубара“,
временских и других
услова саобраћаја, који у
децембру могу бити
непредвидиви. Ипак,
надамо се да нас ништа
неће изненадити и
стремимо ка новом
рекорду, поручују из
ЖТ ТЕНТ.
Иу50. годинирада
акценат јебиона
одржавањувисоке
ефикасностии
поузданостисистема
железничког транспорта
ТЕНТ, каоиповећању
безбедностисаобраћаја 
Берићетна
година златног
јубилеја
НиколаТомић,ЂорђеБабић, ДраганСтанисављевић,