Page 29 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
|
29
С
ви послови капиталног
ремонта блока 2 у ТЕ
„Костолац Б“ завршени
су према плану и овај
термокапацитет је 18. децембра
синхронизован на електроенергетску
мрежу Србије. Прве функционалне
пробе на опреми на цевном систему
котла почеле су 2. децембра, уследиле
су пробе на турбогенераторском
постројењу и платни на ложном
уређају, док је потпала за сушење
озида урађена 13. децембра.
Укупна вредност највећих
инвестиционих улагања је око 18
милиона евра, и то из сопствених
средстава ЕПС-а, док је вредност
стандардних ремонтих активности око
три милиона евра.
− Најважнији послови на Б2 су били
капитални ремонт турбогенератора,
који је радила фирмa „GE Power“, и
увођење примарних и секундарних
мера за редукцију азотних једињења,
које је радио конзорцијум са фирмом
„Via Ocel“ на челу, а према пројектном
решењу „GE Power“. Урађен је
капитални ремонт РЗВ-а са заменом
саћа, који је урадила „Термоопрема“,
а за замену дела МП1 задужен
је био конзорцијум који предводи
„Монт-р“. Велике послове на ложном
уређају и на постројењима горива и
отпепељивања извеле су фирме ЈП
„Термоелектране Косово“ и костолачки
ПРИМ. Миграцију управљачког
система урадио је Институт „Михајло
Пупин“, а „Comel“ је ремонтовао
трансформатор сопствене потрошње
блока – објашњава Жељко Илић,
директор ТЕ „Костолац Б“.
− Радови на турбини, чија
је номинална снага 348,5 MW,
обухватили су ремонт спољашњег
кућишта турбине високог притиска,
ремонте турбина средњег и ниског
притиска, затим ремонт регулационог
стоп-вентила и лежајева турбине.
Фабрички је урађен ремонт модула
високог притиска, сервомотора
регулационог стоп-вентила, ротора и
статора генератора − каже Илић.
Капитални ремонт Б2 омогућиће
повећање поузданости рада блока,
продужење животног века постројења,
повећање енергетске ефикасности
и смањење негативног утицаја на
животну средину, при чему се планира
смањење емисије азотних оксида на
вредности испод 170 милиграма по
кубном метру.
Овогодишњи ремонт блока Б2
почео је 6. јула, а претходни капитални
ремонт изведен је 2012. године.
П. Животић
У Термоелектрани „Костолац Б“ завршена обнова „двојке“
Нови еколошки
стандарди
Од значајних еколошких
захвата, у току
капиталног ремонта
„двојке“ издваја се
„Пројекат инсталације
система за редукцију NО
x
примарним и
секундарним мерама“,
који ће омогућити
додатну заштиту животне
средине. Уговор за овај
посао је са највећом
појединачном вредношћу
и износи 12.899.998 евра.
Радови су подразумевали
замену канала
аеросмеше и горионика
са новим решењем,
замену канала ваздуха за
горионике и замену
клизних плоча горионика.
Капитални ремонт за
капитално унапређење
КапиталниремонтБ2
омогућићеповећање
поузданостирадаблока,
продужењеживотног
векапостројења,
повећањеенергетске
ефикасностиисмањење
негативногутицајана
животнусредину
Жељко Илић
односно температуре воде која се
користи за одлеђивање вагона – каже
Бабић.
У сарадњи са реномираним
немачким произвођачем осовинских
лежајева SKF, започет је занимљив
пилот-пројекат, посебно са аспекта
одржавања вучних возила. Инострани
партнер је уступио ЖТ-у сензоре за
континуирано праћење температуре
осовинских лежајева на локомотивама,
уз комплетну логистичку подршку.
Сензори су уграђени на једној
локомотиви која прва иде у наредни
ремонт, да би се преко њих пратили
температура, вибрације и други
технички параметри, а резултати
проследили у базу SKF-а. После
ремонта те локомотиве, на основу
упоредних података, моћи ће реалније
да се сагледа стање осовинских
лежајева. Осим тога, учињени су
први кораци у вези са расписивањем
тендера за ремонте локомотива и
вагона у 2020. години.
Ненад Стевић, шеф Саобраћајне
службе, сумирао је резултате довоза
угља у новембру, али и за 11 месеци
ове године.
– За 11 месеци 2019. укупан
превоз угља према ТЕНТ А
и ТЕНТ Б износи 24.976.674
тоне или 1.237.674 тоне више
у односу на план. У новембру је
за те две електране превезено
укупно 2.416.390 тона угља, што
је 182.390 тона или 8,16 одсто
више од планираних количина. Кад
је реч о довозу за ТЕ „Колубара“,
новембарски план је реализован
са око 81,6 одсто, уз превезених
115.878 тона, док је за 11 месеци
испуњено 89 одсто плана, са
допремљених 943.026 тона угља –
прецизирао је Стевић.
Подсетивши да кроз обуку пролази
осам младих машиновођа, које ће од
идуће године заменити пензионисане
колеге, Драган Станисављевић, шеф
Службе вуче, закључује да ће током
њиховог ватреног крштења ове зиме
све учинити да им олакшају почетак
рада и да се смена генерација што
мање одрази на рад службе.
Љ. Јовичић
НенадСтевићиСашаТривић