Page 3 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
|
3
Садржај
25
Рударски сектор „ТЕ-КО Костолац“
у 2019. години
Циљевису
остварени
Значајне активности ТЦ Крагујевац
у сеоским срединама
Решења забољи
напонуселима
Раче
ТЕНТ Б спреман за зиму
Бољирад
постројења
Милорад Грчић обишао радове на повезивању ТС „Београд 23“
Већаенергетска
стабилностзаБеоград
11
37
06
догађаји
06
Испуњен још један услов за
ширење тамнавских копова
Нова деоница Ибарске магистрале
рударство
12
Преузета комплетна опрема
за нови БТО систем
Почела гаранцијска испитивања
17
Завршена сезона годишњих ремонта
на „Тамнава-Западном пољу”
Спремни за зиму
термо
28
Железнички транспорт ТЕНТ
Берићетна година
златног јубилеја
29
У термоелектрани „Костолац Б“
завршена обнова „двојке“
Капитални ремонт за капитално
унапређење
хидро
32
Добра производња упркос
лошој хидрологији
Остварени планови огранка
„ХЕ Ђердап“
дистрибуција
36
Дистрибутивни систем
у општини Барајево
Центар добија нову ТС
38
Завршава се адаптација ТС 110/20 kV
„Бела Црква“
Бољи квалитет мреже
у Јужном Банату
хумана енергија
45
Јубилеј Шаховског клуба ЕДБ
Пола века пуном паром
да се упознамо
46
Како је Милош Николић
за три дана освојио Велебит
Колубарски горштак
свет
52
Енергетски токови
Велике компаније
купују време
историја
62
Историја, археологија, енергетика
Електриком у 20. век