Page 30 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

30
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
хидро
У
лога компензационог базена
ХЕ „Пирот“ је да прихвати
воду која се тек слила са
Старе планине и прошла
кроз турбине, да се потом отпреми у
Нишаву без и најмањег нарушавања
биодиверзитета околине. Бистра вода
богата је фитопланктонима, који у
компензационом базену стварају фини
муљ, а он је погодно место за развој
рачића, пљоснатих црва и слично, који
су идеална храна за велики број птица.
Пирот с околином је важно
место на миграторној рути птица.
Компензациони базен дошао је као
наручен. Птице су ову дестинацију
брзо препознале и користе је да се
одморе, али и да добро презалогаје, те
наставе пут до свог одредишта. Сиви
вољић, жута лиска, грлица, овде се
гнезде и одгајају младунце. Мало ко
је сем стручњака и волонтера Завода
за заштиту природе и птица обраћао
пажњу на то шта се овде дешава.
Иван Меденица, орнитолог из
Завода за заштиту природе Србије,
15 година проучава, снима и бележи
дешавања на овом локалитету. Све ово
преточио је у књигу „Птице Пирота“.
Највећу заслугу за све што је видео
и записао припада ЕПС-у, односно
Хидроелектрани „Пирот“. Управо је
зато изабрао да промоција књиге
буде баш у просторијама електране,
у друштву људи који су му највише
помогли, као и представницима града
Пирота, ЕПС-а, представника Друштва
за заштиту природе и других.
– Компензациони базен је једно
од места са најбогатијим врстама
птица у Србији. Кад сам почео, овде
је било активно 40 врста птица. Број
птица се свакодневно повећавао, да
би 2018. забележио чак 222. У Србији
је забележено 356 врста. Локалитета
са великом разноврсношћу птичјих
врста у Србији има мало, а таквих
места у непосредној близини града,
толико антропогено измењених, а
богатих птичјим врстама, још мање.
Компензациони базен заправо
поспешује богатство птицама. Желимо
да широј јавности представимо књигу
и покажемо како спрега људске
интервенције и дивљег света у природи
може да буде на добробит и људи и
природе – нагласио је аутор.
Посебна вредност истраживачког
рада је откриће нове врсте за фауну
птица Србије – пустињске грмуше. У
2018. аутор је забележио пет нових врста
птица, као додатак књизи.
– Птице ни на који начин својим
постојањем не ометају рад електране,
већ можемо само да унапредимо
њихово постојање и даље насељавање.
Око базена смо засадили дрворед,
што је додатна погодност за необичне
госте – истакао је Љубомир Стојановић,
директор ХЕ „Пирот“. Књигу одликују,
пре свега, стручност, посвећеност,
ентузијазaм и љубав према природи.
Ова публикација представља научни
допринос у сагледавању богатства
орнитофауне Југоисточне Србије
са описом 217 врста. Све врсте су
приказане и описане кроз екологију,
исхрану и статус, подржане
фотографијама у боји. За свих 217
описаних врста могуће је скенирати и
QR код и путем мобилног телефона чути
оглашавање птице.
Природа се показала као највећи
уметник. То показује богатство колорита
које имају на себи поједине врсте птица.
Књига ће имати велики образовни
значај за студенте и за љубитеље
природе који желе да посматрају птице
и науче нешто ново о њима.
Посебно је интересантан гест
колега из ХЕ „Пирот“, које су после
промоције повеле учеснике у обилазак
компензационог базена да виде птице.
Сунчано време уз јак северац птицама
као да годи. Оне су овде на своме,
заузеле су базен и уживају. Тренутно
је овде неколико стотина јединки.
Углавном је дивља патка (глувара).
Где су птице, ту су и предатори. Аутор
препричава сцене напада сивог сокола
на патке. Ово је сасвим нормално
за природу, али није нормално да се
овде види човек с пушком, јер је овде
лов забрањен, али нажалост, има и
таквих случајева. План је да се направи
осматрачница за птице, да долазе
стручњаци и љубитељи птица, да се
веза између човека и природе још више
учврсти.
М. Дрча
Неочекивана „резерватска“ улога ХЕ „Пирот“
Формула
успеха
Заједнички рад електране
и Друштва за заштиту
природе је формула која
води ка томе да се
побољшају услови за
очување и развој
биодиверзитета
компензационог базена и
околине како би се
привукле нове врсте
птица којима оваква
станишта одговарају.
Електрана по
мериприроде
Компензационибазен
јепримеркакоспрега
људскеинтервенцијеи
дивљег светауприроди
можедабуденадобробит
ичовекаиоколине
Човек и природа могу и морају заједно
Дивље патке у лету