Page 33 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
|
33
основној електрани у експлоатацији
су и више од 30 година, што је према
стандардима и њихов животни век. И
агрегати у додатној електрани, који
су нешто млађи, до почетка њихове
реконструкције такође ће бити више
од 30 година у погону.
Стручни тим за ревитализацију
ХЕ „Ђердап 2“ доставио је коначну
верзију Пројектног задатка
ревитализације ове хидроелектране.
ХЕ „Пирот“
Хидрологија је затајила и на Старој
планини. План производње ХЕ „Пирот“
је 55 милиона kWh, што је половина од
вишегодишњег просека производње.
У акумулацији „Завој“ тренутно је 66
милиона кубика воде или око трећина
акумулације. Изражено у енергији, то
је 35 милиона kWh.
Сви планирани ремонти за 2019.
годину су остварени, а било је и
непланираних. Тако је због уоченог
недостатка на међуполним везама
ротора он морао да се извади због
санације. Током ремонта урађени
су велики захвати на испитивању
електроенергетске опреме и доводних
органа како би се електрана што боље
припремила за наредну годину, за кадa
је планиран велики тромесечни ремонт.
Електрана је у сваком тренутку
спремна да за свега неколико минута
одговори на позив електроенергетског
система.
„Власинске ХЕ“
Хидроелектране на Власини,
иако су ушле у 65. годину рада,
држе се задатог плана производње.
Тотални застој електрана услед
редовног ремонта трајао је 30
календарских дана. Управо због
година и истрошености опреме било
је и нестандардних интервенција.
Списак радова је подугачак, али
треба издвојити санацију топлих
места лим пакета статора генератора
и санацију препрега полутки
статора. У ХЕ „Врла 1“ урађена је
реконструкција генераторских и
трансформаторских поља. Сва четири
блок-трансформатора су
замењена. На генератору Г2 на
ХЕ „Врла 2“ урађено је преклињавање
и статора. Овде се увелико ради на
томе да се систем одржи на високом
нивоу. У 2018. години урађена је
тендерска документација „Набавка и
уградња електромашинске опреме
за реконструкцију ’Власинских ХЕ’“
од консултантске куће „STUCKY
Balkans“. За потребе предстојеће
ревитализације агрегата претходно
је потребно урадити реконструкцију
кранова на свим електранама.
М. Дрча
2019. годину. Звучи нелогично, али
са истом водом „Ђердап 2“ имао је
проблема свега четири месеца (јун,
јул, август и октобар). Овај недостатак
је надокнађиван у осталим месецима,
где је производња ишла и до 27,3
одсто преко плана. Карактеристика
„двојке“ је да се у сушном периоду
смањује ниво доње воде, а тиме
се повећава пад, што резултира и
већом производњом. У току године
није било кварова који би угрозили
погонску спремност агрегата, а
самим тим ни план производње.
Показатељи техничке ефикасности
одржавања су испуњени, постигнута
је изузетна расположивост агрегата.
Сви предвиђени ремонти су урађени
и овај објекат је апсолутно спреман
за зимски период. Агрегати на
Спремност и
планови
Производни капацитети
oгранка „ХЕ Ђердап“ су у
максималној погонској
спремности. Планови за
наредну годину су
амбициозни. Очекује се
почетак ревитализације
бродске преводнице на
ХЕ „Ђердап 1“.
На ХЕ „Ђердап 2“ и
„Власинским ХЕ“, поред
уобичајених ремонта,
наставиће се активности
на припреми планова за
ревитализацију примарне
опреме, док у
ХЕ „Пирот“ следи велики
ремонт на доводним
органима, разводном
постројењу. Стручни и
мајсторски кадар oгранка
је на врхунском нивоу, што
је основа да ће се
производни капацитети
одржати на максималној
погонској спремности.
Једино што се не зна јесте
шта ће нам донети
природа.
ХЕ „Ђердап 2“, ремонтна сезона траје пола године
У „Власинским ХЕ“ било је нестандардних интервенција
У ХЕ „Пирот“ испитивање енергетске опреме