Page 35 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
|
35
једном делу далековода 35 kV „Пирот –
Бела Паланка“ исечено растиње.
У огранку истичу да највише
проблема има на нижим напонским
нивоима, 10 kV и 0,4 kV, али то су
проблеми који се отклањају рутински,
одмах по појављивању.
Због проблема које је током године
правио далековод 10 kV „Релеј“
из ТС „Димитровград“, познат као
електроенергетски објекат са највише
кварова, одлучено је да се далековод
комплетно реконструише. Само у
првих девет месеци ове године на овом
далеководу је забележен 21 квар.
- Овај далековод је важан јер
преко њега могу да се напајају
купци са подручја Пирот и обрнуто,
а обезбеђује резервно напајање по
потреби у Пироту или у Димитровграду
– наглашава Мишић. – Цео далековод
био је на дрвеним стубовима који су
стари више од 50 година, а лети у том
подручју има туриста и мештана, па се
може рећи да је ово подручје будућност
развоја туризма на Старој планини.
Засад су замењени стубови на једном
делу далековода, њих 84, а у плану је
да се са овом реконструкцијом настави
и убудуће.
Други далековод по броју кварова
је „Лукавица“, такође у Димитровграду,
са 16 испада. На њему је почела
реконструкција, али за сада само на
деловима који су најугроженији.
У активности треба додати и
сечу растиња на далеководима
10 kV, у дужини од око 40 километара.
Урађене су ревизије и ремонти на
око 250 трафостаница 10/0,4 kV, а
на њих је прикључен највећи број
купаца у бројним улицама у Пироту
и околним местима која припадају
овом дистрибутивном подручју, али
и у Бабушници, Димитровграду и
Белој Паланци. Демонтирани су стари
алуминијумско–челични проводници,
изолатори и конзоле, а уграђени
су нови СКС снопови, у дужини од
око 12 километара, замењено је
око 60 дотрајалих дрвених стубова,
замењен је велики број изолатора.
Сеча растиња у трафорејонима и на
нисконапонским изводима је урађена у
приближно 250 ТС 10/0,4 kV.
Мишић каже да већ неко време
размишља и ради на изради процедура
за одржавање електроенергетских
објеката. Идеја му је да свака
активност на одржавању има своју
процедуру. Сеча растиња, односно
стабала у заштитном појасу испод,
изнад или поред електроенергетских
објеката, сређивање простора унутар
и око ТС, одржавање и уређење
простора око стубова, одржавање и
уређивање стубова на ниском напону
и слично.
– Процедура ће предвидети и који
алат електромонтер мора да носи
на терен, као моторну косачицу или
тример, лопату, метлу, грабуље,
маказе за коровско растиње,
маказе за ситно растиње и слично
– објашњава Мишић и најављује да
ће већ за следеће саветовање CIRED
Србија на ову тему написати и рад.
Каже да ће процедура предвидети
и колико је времена потребно за
поједине послове. Тако нико више
неће моћи да каже да није стигао да
уради неки посао.
За цео радни дан може да се
очисти скоро 40 стубова. А ако се
растиње чисти и редовно сече, а
електроенергетски водови редовно и
квалитетно одржавају, сваке наредне
године одржавање ће, како каже, бити
лакше и брже.
М. Стојанић
губитака допринело и то што се
кренуло са очитавањем мерних места
телефоном, као и измештањем мерних
места, којих је на годишњем нивоу, у
сопственој режији, било по 600-700.
Говорећи о измештању мерних места,
Мишић објашњава да је код више од 80
одсто запослених у огранку урађено
измештање, јер су хтели да буду
пример суграђанима.
- Монтажа и замена вакуумских
прекидача у ТС 35/10 kV „Пирот 5“ и
„Бело Поље“, као и замена прекидача
у ТС 35/10 kV „Пирот 4“ и „Височка
Ржана“, капитални су послови урађени
на објектима високог напона – истиче
Мишић.
Он додаје да је у овој години на
далеководима 35 kV „Бабушница–
Пирот“ и „Пирот–Нишор“ замењено
тридесетак дотрајалих изолатора, чиме
је постигнута већа сигурност, док је на
Ромско насеље енергетски уређено
На периферији Пирота, у ромском насељу које се напаја из ТС
„Дунавска“, измештена су сва мерна места, чак 273.
– Без обзира на то што је наша обавеза одржавање до мерног места, а у
овом случају измештених мерних места, ЕПС је, из безбедносних разлога,
уложио много средстава и у инсталационе водове до самог објекта. То је
насеље у коме је било много нередовних платиша, па када због дуга буду
искључени, они се укључе код комшије, што повећава опасност од
пожара и хаварије – истиче Мишић. – У ромском насељу смо код трећине
корисника уградили бројила са даљинским очитавањем и могућношћу
даљинског искључења. Свим предузетим мерама ово насеље смо, што
се плаћања тиче, довели у ред. Сада је стигло око 380 предлога за
обуставу, а од тога је само два до три одсто житеља ромског насеља.
ГоранМишић и
Бојан Ђорђевић,
ТС 35/10 kV
у Белој Паланци