Page 40 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

40
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
Т
ериторија огранка Лозница
је брдско-планинска и поред
града Лознице обухвата
и општине Мали Зворник,
Љубовија и Крупањ. Иако на тим
подручјима није лако одржавати
мрежу, за последња 24 месеца
реконструисано је више од 225
километара мреже ниског напона.
Више од половине посла је обављено
сопственим снагама, а остатак уз
ангажовање трећих лица.
Стари проводници су замењени
самоносивим кабловским снопом,
а на месту багремових сада су
бетонски стубови, осим тамо где је
конфигурација терена захтевала
постављање дрвених, импрегнисаних
стубова. Реконструисано је и више од
34 километра 10 kV далековода. Све је
у складу с планом, по коме је у мрежу
ниског и средњег напона уложен око
331 милион динара.
На иницијативу Саше Стефановића,
координатора за дистрибуцију
електричне енергије на подручју ДП
Краљево, крајем новембра у Лозници
је одржан састанак са Дарком
Карапанџићем, директором огранка,
и Бором Југовићем, директором
одсека за техничке услуге, на којем су
заједнички анализирали период од две
године откад су преузели одговорност
за квалитетно, сигурно и поуздано
напајање електричном енергијом на
овом подручју. Подсетили су да их је
већ првог дана на новим задужењима
сачекало много изазова и чак 50
решења енергетског инспектора који
је на основу притужби купаца захтевао
побољшање напонских прилика на
различитим деловима територије.
Велики притисак их није уплашио,
одговорили су на све захтеве, а
учинили су и много више од тога.
– Овај састанак је организован
са идејом да заједнички размотримо
реализацију планова одржавања и
инвестиција и обиђемо радове на
трафостаници 110/35/10 kV
„Лозница 2“. Резултати су добри
на свим пољима, а и радови на
градилишту одлично напредују. Пошто
су решене компликације настале
укрштањем старих и нових далековода,
као и са „Инфраструктуром
железнице Србије“, сада се ради пуном
паром. Очекујемо да ће овај важан
електроенергетски објекат, вредан
скоро 383,8 милиона динара, бити
под напоном већ у марту. Тако ћемо
спремно дочекати привредни „бум”
који Лозница прижељкује. Заједничким
снагама обезбедићемо одличне услове
за све постојеће и будуће инвеститоре
у овом делу Србије. Завршићемо све
што смо почели, а изградићемо и нове
капацитете – рекао је Стефановић.
У ТС „Лозница 2“ је засад
потпуно завршен грађевински део
35 kV постројења, урађени су сви
темељи носача апарата који се
постављају, готово је далеководно и
трансформаторско поље 110/35 kV.
Инсталисана снага трансформатора је
два пута по 31,5 MVA. Ускоро ће почети
да се гради и ТС 35/10 kV„Лозница 5“,
чија ће инсталисана снага бити два
пута по 8 MVA. Укупна вредност овог
објекта је близу 163 милиона динара.
Активно се ради и на смањењу
губитака. Поред примене свих
потребних мера, акценат је стављен на
замену бројила. Током прошле и у току
ове године замењено је укупно 8.000
бројила. Очекује се да ће проценат
губитака за 2019. бити у задатим
оквирима.
И. Андрић
Две године интезивних радова у огранку Лозница
Нова радна
места
У Лозници годинама
успешно радефабрика
картонске амбалаже
„Natura Trade“ и светски
лидер у производњи
чарапа „Golden Lady“.
Тренутно два велика
страна инвеститора из
области аутомобилске
индустрије зидајуфабрике
у граду на Дрини, а то су
кинески „Минт“ и амерички
„Адијент“. Азијски гигант се
бави производњом
алуминијумских делова за
велике компаније. У
њиховом погону ће у првој
фази бити посла за 300
радника, а до краја следеће
године и за целих хиљаду.
„Адијент“ ради пресвлаке
за аутомобилска седишта.
У Бањи Ковиљачи
запошљавају преко 400
радника. Сада граде
производни погон у
индустријској зониШепак,
где ће посао веома брзо
наћи 700, а за годину дана
укупно 1.500 радника.
Очекује се да ове
инвестиције буду
прекретница у развоју
Лознице, а ЕПС је спреман
за ту привредну експанзију.
ЕПС прати енергетске
потребе града
Активносерадиина
смањењугубитака.
Поредприменесвих
потребнихмера, акценат
на заменибројила
Дарко Карапанџић, Саша Стефановић и Боро Југовић
Дарко Карапанџић и Саша Стефановић
дистрибуција