Page 47 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
|
47
Памти учешће на Радничком
првенству Југославије, где је три пута
освајао од првог до 11. места. Затим,
шаховско финале купа Војводине
са Спартаком, сениорско првенство
Војводине и првенство Суботице, на
којима је учествовао неколико пута,
а 2017. осваја прво место. Остају
у сећању аматерске игре у Албени
са оствареним високим пласманом,
као и финале купа Војводине са
„Електровојводином“, где је освојио
прво место. Однео је победу на
неколико мањих турнира у Ади,
Кањижи, Старој Моравици и Бајмоку.
– Углавном играм екипно,
појединачно ангажовање захтева
детаљну припрему. Откад имам
породицу, са супругом и децом
проводим већи део слободног
времена. Они имају разумевања и за
моју пасију, па сам повремено у свом
матичном шаховском клубу „Бачка“
у Пачиру. Предајем мајсторије шаха
основцима у Бајмоку и Пачиру, а
колико су то добри ученици, показују
медаље, титуле и пехари које су
освојили на такмичењима у земљи и
иностранству – објашњава Арбутина.
Каже да га после свих изазова које
доноси свакодневица, шах одмара, јер
му доноси смирење.
М. Јојић
С
иниша Арбутина, самостални
сарадник за енергетику
у Сектору за планирање
и инвестиције у огранку
Суботица, 2005. године освојио је
титулу мајстора Светске шаховске
федерације. Пут који га је водио од
првог сусрета са шаховском таблом,
када је био предшколац, преплитао
се са школовањем и пресељењем из
Хрватске у Србију. Данас је инструктор
у школи шаха деци у Бајмоку и у
Пачиру, а они, попут свог инструктора,
настављају традицију у освајању
медаља на такмичењима у земљи и
иностранству.
Овај Славонац по рођењу,
основну и средњу школу завршио је
у Славонској Пожеги. Желео је, каже,
да упише факултет у Осијеку, али се
1996. године због ратних сукоба у
Хрватској преселио на север Србије,
у Бајмок, и исте године запослио у
Електродистрибуцији Суботица као
електромонтер.
– После осам година на том радном
месту, 2002. године, уз рад, завршио
сам Високу електротехничку школу,
смер енергетика, у Београду и почео
да радим као шеф радне јединице
Бајмок – прича Арбутина.
Тај посао обављао је до 2015, када
прелази у Сектор управљања, Службу
за диспечерске и уклопничарске
послове, где обавља послове
самосталног погонског инжењера.
– Исте године са тог радног
места дошао сам у Сектор за
енергетику и инвестиције, где сам
и данас запослен као самостални
сарадник за енергетику у ОДС „ЕПС
Дистрибуција“ у суботичком огранку
– објашњава он.
Синиша додаје да га је животни
пут од раног детињства водио у
још једном смеру, шаху, игри која
учи размишљању, стратегији,
комбинаторици, али и активном
предвиђању корака које ваља
направити до жељеног исхода било
које ситуације у животу.
– Сећам се да сам са оцем и
његовим пријатељима као мали
недељом одлазио на дружења где
су играли шах. Тада још нисам ишао
у основну школу, али памтим те
сусрете када сам почео да стичем
прва искуства и сазнања о правилима
ове изузетне игре. Она је постала
део мог живота и низом победа на
бројним такмичењима, на којима сам
успешно учествовао, довела ме је до
међународне титуле мајстора ФИДЕ –
каже Арбутина.
Синиша Арбутина, међународни мајстор у шаху
Темељи
У исто време шах је и
наука, јер ова игра
подразумева и
континуирано
усавршавање и
проучавање обимне
стручне литературе. Шах
је и уметност, јер пружа
безброј комбинација које
нуде исто толико путева
до успеха.
Управо о томе учи младе
чланове у школи шаха, да
им, како каже, то буде
основа на којој ће
изразити све своје умеће.
Шаховскипотезиподршка
и у реалномживоту
Предајеммајсторијешаха
основцимауБајмокуи
Пачиру, аколикосуто
добриученици, показују
медаље, титулеи
пехарикојесуосвојили,
објашњаваАрбутина