Page 6 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

6
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
догађаји
И
змештање деонице
Ибарске магистрале у
дужини од 7,2 километра
завршено је средином
децембра, а у току је финална фаза
процедуре за добијање употребне
дозволе и пуштање у рад. Пројекат
измештања, односно изградње дела
државног пута првог Б реда број
22 (М-22) једна је од најзначајнијих
инвестиција у ЕПС-у и „Колубари“.
Према речима Новице Љушића,
помоћника директора за инвестиције,
развој и унапређење производње,
финале овог посла, који је проглашен
пројектом од значаја за Републику
Србију, омогућава ширење
површинског копа Поља „Г“, што је
важно за развој Рударског басена
„Колубара“ и „Електропривреде
Србије“.
Напредовањем активних копова и
укључивањем заменских угљенокопа
у процес рада обезбеђују се довољне
количине угља за производњу
електричне енергије у обреновачким
термоелектранама, а последично
и постојаност електроенергетског
система државе.
Како истиче Љушић, деоница
прометне саобраћајнице, која је
изграђена шездесетих година прошлог
века, измештена је у дужини од 7.247
метара. Од ресторана „Гранд“ у
Великим Црљенима до каменорезачке
радње „Матијашевић“ у Шопићу, траса
пута је померена источно, односно ка
прузи Београд–Бар.
Пројекат је обухватио и изградњу
моста на реци Пештан, 10 бетонских
пропуста, измештање и изградњу
далековода и телекомуникационих
инсталација, односно оптичких
каблова транспортне мреже дуж нове
деонице.
Предвођени компанијом „Штрабаг“,
извођачи су у посао уведени у октобру
2018. године. Саобраћајница је
углавном изведена у земљаном насипу,
претежне висине око једног метра.
− Комплетирани су радови
на хоризонталној и вертикалној
сигнализацији и изради банкина и
одбојних ограда, као и уклапање
У
оквиру модернизације
електромреже у Београду
„Електропривреда Србије“
провући ће каблове испод ауто-пута
од нове трафостанице „Београд 23“
код Аутокоманде и тако обезбедити
стабилно снабдевање државних
институција, болница, привредних
субјеката и других корисника у центру
града, рекао је Милорад Грчић, в. д.
директора ЈП ЕПС, приликом обиласка
радова 27. новембра.
Да би се повезала трафостаница
са корисницима и истовремено
сачувале постојеће инсталације,
бушилица ће испод ауто-пута
Београд–Ниш у дужини од 80
метара пробити земљу и омогућити
провлачење цеви пречника 60
центиметара у којој ће бити простора
за укупно 14 високонапонски каблова
од 110 kV. Буши се у облику параболе
да би се избегле инсталације, а
највећа дубина испод саобраћајнице
биће 5,5 метара.
– Захват је врло необичан, али
изводљив, а циљ је да се првобитно
провуче девет 110-киловолтних
снопова и споји ТС на Аутокоманди
са ТС „Београд на води“, што ће
омогућити стабилно снабдевање целог
центра Београда – истакао је Грчић.
постојеће магистрале у нову трасу
и нове у постојећу – наглашава наш
саговорник.
На новоизграђеном мосту на реци
Пештан постављена је заштитна
ограда. На бетонским пропустима
изведени су сви бетонски радови.
Постављени су ограда, хидроизолација
и одбојна ограда. Готови су
радови на далеководима, као и
телекомуникационе инсталације.
Откопавање угља на Пољу „Г“,
природном наставку копа „Велики
Црљени“, почело је крајем 2017.
године. С обзиром на високу
калоријску вредност лигнита млађег
тамнавског лежишта, пун капацитет
развоја овог копа има стратешки
значај за српску енергетику. Његова
експлоатација ће осетно побољшати
укупан квалитет угља који се
испоручује ТЕНТ-у.
M. Караџић
Испуњен још један услов за ширење тамнавских копова
Сложеност
Пре радова на терену
израђена је пројектна
документација, добијене
су потребне дозволе,
уговорени радови,
решени имовинско-
правни односи,
измештени далеководи, а
посечена је и шума на
траси далековода и пута.
Припремне радове извели
су радници „Колубаре“.
Од почетних до финалних
етапа овог комплексног
инжењерског пројекта
неопходне су биле висока
координација и тесна
сарадња свих укључених
страна.
Милорад Грчић обишао радове на повезивању ТС „Београд 23“
Већа енергетска стабилност за Београд
Саобраћајница је
измештенаудужини
од7,2километра,штоће
допринетистабилној
иконтинуираној
производњиугљау
„Колубари“
Стабилно
снабдевање
електричном
енергијом
центраБеограда
омогућиће
његовдаљи
развој, изградњу
иинвестиције
Нова деоница
Ибарске магистрале
Поузданије напајање имаће
Клинички центар, локација
Скајлајн, МУП у Кнеза Милоша,
болница „Драгиша Мишовић“, као
и ватрогасна и полицијска станица
на Вождовцу, суд у Устаничкој,
дом здравља, привреда и други
корисници. Стабилно снабдевање
електричном енергијом центра
Београда омогућиће његов даљи
развој, изградњу и инвестиције.
- Трафостаница „Аутокоманда“
биће завршена током зиме и
вредност те инвестиције је око 900
милиона динара, док захват бушења
и провлачења каблова испод ауто-