Page 60 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

60
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
здравље
В
ише од половине болесника
којима су отказали бубрези и
који морају да одлазе на дијализу
су дијабетичари и људи с дијагнозом
хипертензије, којима је висок притисак
оштетио бубреге, а да они тога нису
ни били свесни. Шећерна болест и
висок притисак су заправо две болести
које не боле, а наш човек ће се јавити
лекару само ако има бол, јер тек тада
неки проблем сматра битним.
Обичан човек не зна довољно, па
чак ни лекари понекад не схватају
важност редовне и добре контроле
хипертензије. У тиму за лечење
високог крвног притиска зато је
и веома важно место нефролога,
специјалисте за бубрежне болести, јер
хипертензија није само кардиолошки
већ дугорочно гледано и нефролошки
проблем. Лечење високог крвног
притиска је пре свега тимски задатак.
С
ве је мање запослених који
одлазе на боловање дуже од
месец дана, указују нови подаци
Републичког фонда за здравствено
осигурање, који исплаћује накнаде
уколико је запослени на поштеди дужој
од 30 дана. У односу на 2018. број
боловања смањен је за четири одсто и
за шест одсто мање него 2017. године.
На драстичан пад боловања у периду
од три године, уз укупно смањење за
58 процената, указује и Асоцијација
слободних и независних синдиката. За
овај тренд је кривац важећи Закон о
раду, али и ригорозне контроле, страх
од губитка посла и мања плата.
Према подацима РФЗО, у првих
девет месеци ове године на боловању
је било 165.000 осигураника.
Запослени су на боловање најчешће
ишли због тумора, болести мишићно-
коштаног система и везивног ткива,
повреда, тровања, болести система
крвотока и душевних поремећаја.
Ипак, тренд краћих боловања
не бележи тако уочљив пад, јер
статистике о боловањима краћим од
месец дана, које плаћа послодавац,
заправо и нема. Од ове године први
пут лекари у домовима здравља имају
право да отварају боловања до 60
дана. Послодавци се и даље жале да
у сезони летњих, пољопривредних
радова имају озбиљан проблем да
организују посао, јер истовремено
више запослених отвара боловање на
десет до 15 дана, док трају радови.
П. О. П.
Казна за
злоупотребе
Привредна комора Србије
предложила је измену
Закона о раду тако да се
послодавцу омогући да,
када је више од 10 одсто
радника на боловању,
затражи извештај од
надлежне здравствене
установе и да се утврди
да ли је његов запослени
оправдано користио
боловање. У случају да се
утврди да је било
злоупотреба, запослени
може добити отказ.
Због страха од губитка посла и мање плате
Још мање на боловању
Статистикео
боловањимакраћим
одмесецдана,
којеплаћапослодавац,
заправоинема
Анализакојауказује
далипостоји
микроалбинурија
најављујепроменена
срцу, бубрезима, очима,
крвнимсудовима,
нервномсистемузбог
високогпритиска
Ово су неке од главних порука
недавно одржанеШколе за хипертензију.
Не лечи се свака особа с високим
крвним притиском на исти начин.
Неки ће код лекара морати да долазе
једном у пола године, а неки – сваког
месеца. Лекари покушавају да на
време открију који пацијент спада у
ризичну групу која ће у будућности
добити оштећења бубрега, срца,
нервног система... Од чињенице да
неко има висок притисак можда само
повремено, тек неколико месеци или
већ дужи низ година, много важније
какве последице хипертензија
оставља на срцу, бубрезима, очима,
крвним судовима, нервном систему...
Особа која има дијагнозу артеријске
хипертензије требало би да једном
у годину дана обави преглед код
нефролога.
П. О. П.
Урадите контролу на време
Измерите албумин
Тест
Сваки пацијент, који има хипертензију требало би, по савету лекара, да
уради један тест који се нажалост не ради у домовима здравља. Реч је о
мерењу нивоа албумина у урину, такозваној микроалбинурији. Овај тест
је специфичан, почетни индикатор да особа има генетске
предиспозиције због којих ће у будућности доћи до промена на срцу,
бубрезима, очима, крвним судовима, нервном систему. Овај тест
показује да ли пацијент има већ оштећења ендотела.