Page 63 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
|
63
„Београдског електричног предузећа“,
а од 1947. постала је самостално
предузеће под именом „Електросрем“.
Под овим именом, са малим прекидима,
трајало је све до 1958, када постаје
део „Електродистрибуције Београд“.
Термоцентрала у Земуну радила је до
1965. године, када је због дотрајалости
опреме производња у њој угашена.
Снага електране у том тренутку била је
7,3 мегавата.
Централа је ударила снажан печат
занатству и индустрији Земуна, тако да
је својевремено то била индустријски
најбогатија београдска општина. Данас
се на простору некадашње земунске
термоелектране налази Технички
центар Земун, а сам објекат електране
с почетка 20. века је под заштитом
државе.
Миленијумска кула
У оквиру прославе хиљадугодишњег
боравка у Панонији и доласка са
пространстава далеког Урала,
Мађари су 1896. године подигли кулу
и назвали је Миленијумска кула. Као
део великог јубилеја, они су саградили
четири споменика који су омеђили
границе њихове државе са свих страна
света. Централни споменик налази
се у Будимпешти. Историчари кажу
да је кула на Гардошу изграђена
да би обележила замишљену јужну
границу државе. Од свих споменика
изван данашње Мађарске, то је једина
сачувана. Куле у Словачкој, Украјини и
Румунији више не постоје.
Кула је зидана као видиковац, на
највишој тачки брда Гардош. Висока је
36 метара и данас је један од заштитних
знакова старог језгра Земуна. Зидана је
у комбинованој техници камена и опеке.
Архитектура је у знаку различитих
стилова, у којима доминирају елементи
романике. Према речима археолога
Радета Милића, платформа изнад
раскошне лође била је украшена
скулптурама владара на трону, стојећих
лавова. На самом врху куле налазила
се велика позлаћена скулптура Турула,
митског бића сличног соколу из
мађарских народних легенди. Распон
крила Турула на врху куле био је готово
четири метра. Кула је била оштећена
у Првом светском рату, а поново
обновљена већ 1919. године. Око куле
се временом формирало насеље
познато по својим кратким, уским
улицама и степеништима.
Кула на Гардошу често се
погрешно везује за историјску
личност Јањоша Хуњадија, познатог
као Сибињанин Јанко, који је 1456.
године из Земуна руководио одбраном
Београда опседнутог турским снагама
Мехмеда Другог Освајача.
С. Рославцев
котао, турбоагрегат и трансформатор,
дограђена котларница и подигнути
димњак висине 60 метара и црпна
станица на Дунаву.
Године 1936, из ТЕ „Земун“
постављен је далековод од 35 kV за
Панчево. Тада је земунска централа
почела да снабдева електричном
енергијом Панчево и околна места.
Панчево је имало своју термоцентралу,
али производња електричне енергије
у њој била је изузетно скупа.
Незадовољни су били и грађани и
власт. Незадовољство је кулминирало
1936. године и тада је уговорено да
се Панчево снабдева електричном
енергијом из термоцентрале у Земуну.
Два града делио је Дунав, па је те
године положен речни електрични кабл
по дну реке.
После Другог светског рата
ТЕ „Земун“ је ушла у састав
Турбина
путовала
авионом
Једно од горућих питања
1952. године било је како
у најкраћем року
поправити оштећену
турбину број 2. Турбину је
требало послати у
Шведску на поправку. Ако
је отпреме возом, дуго ће
путовати. Исти је случај и
са камионом. На крају је
одлучено да се турбина
отпреми авионом за
Шведску.
Миленијумска кула подигнута1896. године
Кула на Гардошу данас