Page 8 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

8
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
догађаји
У
познавање најмлађих са
науком на овогодишњој
поставци „Електропривреде
Србије“ у оквиру Фестивала
науке протекло је у креативном
упознавању са енергијом ветра
и ветропарковима. Под слоганом
„Енергија која покреће све(т) набоље“,
посетиоци су тестирали јачину
ветра која је потребна за покретање
ветрогенератора са различитим бројем
елиса, а затим мерили количину
произведене електричне енергије
како би се упознали са начином
функционисања ветропаркова.
Посебно је забавно било у делу
поставке где су на себи могли да
тестирају изложеност различитим
јачинама ветра, што је убрзо постало
једно од најзанимљивијих места за
фотографисање на овогодишњем
Фестивалу науке. Да прича о моћи
ветроенергије није остала само на
теорији, увериле су их допуњене
батерије мобилних телефона које су
прикључивали на оригиналне „пуњаче“
– мале ветрењаче.
Идеја која се крије иза
овогодишњег слогана Фестивала
науке „Разоткривање“ је да се са
више од 5.000 експеримената помоћу
науке разоткрију бројне заблуде које
се шире кроз свакодневна сујеверја
и истраже научно неутемељена, а
ипак популарна народна веровања.
Разоткривање митова везаних за
људску интелигенцију и огледала
са искривљеном сликом увукла
су најмлађе у истраживање кутка
за психологију, док су хемичари
занимљивим експериментима скренули
пажњу на популарне заблуде које се
тичу хране и пића које конзумирамо.
Успешно су разоткривене и све тајне
еволуције, а отклоњене су и најдубље
сумње у то да ли је Земља равна плоча
и да ли се заиста десило слетање на
Месец. Посетиоци су имали прилику
да учествују у експериментима са
летећим тањирима и мерењем тежине
на планетама Сунчевог система.
Програмима на Научнофантастичној
бини на забаван начин срушени су
и митови везани за људска чула.
Део научне забаве била је и вожња
необичног ховеркрафта.
С
туденти Машинског факултета
из Београда посетили су ТЕ
„Костолац Б“, обишли тај
погон и чули појединости о самом
производном процесу који се одвија
у овој електрани. Њихова посета је
организована у склопу наставног
предмета Основе парних котлова, који
се предаје студентима треће године
основних академских студија на овој
високошколској установи.
Будућим инжењерима је прво
одржано кратко предавање о
изградњи термоелектране, са
основним параметрима котловског
постројења, уз пратећу техничку
документацију, коју су им представили
инжењери Жељко Васиљевић и
Далибор Добросављевић. Уследио
је обилазак самог погона, где
су студенти упознати с важнијим
склоповима, елементима и опремом
котловског постројења.
Студентске посете ТЕ „Костолац Б“
организују се редовно са циљем да
се будући инжењери упознају са
функционисањем термокапацитета за
производњу електричне енергије који
чине окосницу домаћег енергетског
сектора.
И. М.
Зона Експертинејџери и ове године
била је посвећена основцима и
средњошколцима из целе земље који
су понели почасне титуле амбасадора
науке. Они су своје вршњаке,
али и знатно старије посетиоце,
заинтригирали низом иновативних
експеримената и занимљивим причама
о календарима и старим телефонима,
али и Теслиним муњама и роботима.
Четвородневна научна забава
окупила је преко 600 научника и
научних демонстратора из земље
и света и привукла више од 30.000
посетилаца. Београдски Фестивал
науке је највећи догађај у региону
који се бави промоцијом науке и
образовања. Мисија фестивала је
подршка образовању коришћењем
савремених метода учења.
Ј. Благојевић
ЕПС на Фестивалу науке
Посета студената Машинског факултета Костолцу
Теорија проверена у пракси
Експонат у Костолцу
Две ветротурбине за креативно упознавање са енергијом ветра након
Фестивала науке пренете су у Костолац, где ће бити коришћене током
школских посета за едукацију и промоцију локације на којој се гради
први ветропарк „Електропривреде Србије“.
Енергија будућности
Креативноупознавање
саенергијомветраи
ветропарковима
Фото: Фестивал науке