Page 9 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
|
9
и нове количине угља изузетног
квалитета – говори Мишковић.
У источном делу басена су
такође актуелни инвестициони
пројекти. За потребе проширења
Поља „Е“ завршава се прва фаза
измештања реке Пештан са пратећом
инфраструктуром. Током ове године су
готови котларница и топлификациона
мрежа у Барошевцу за грејање
индустријског комплекса „Колубаре“
и насељеног места Барошевац. Овај
пројекат је веома значајан са аспекта
унапређења заштите животне средине
и квалитета живота становништва у
овом селу.
Мишковић оцењује да је 2019.
била пуна бројних активности, које су
добром организацијом, благовременом
припремом и тимским радом, завршене
успешно.
– У погону „Помоћне механизације“,
која опслужује рад копова, тренутно
на дневном нивоу ради између 47 и
50 наших булдозера са руковаоцима
који су радници „Колубаре“ и на овај
податак смо сви поносни – рекао је
Мишковић.
Током ове године било је великих
помака у процесу експропријације,
а надлежне службе су обезбедиле
дозволе, пројекте и другу
врсту неопходне веома обимне
документације. Актуелан је и пројекат
набавке нових транспортера Б-1600,
који ће такође бити формирани и
склопљени у „Колубари“.
За 2020. годину најављује се
наставак великих послова. Мишковић
истиче припрему два монтажна плаца за
монтажу два нова производна система
која ће знатно подићи капацитет
производње, квалитет рада и боље
радне услове за запослене.
Н. Ж.
Р
удари „Колубаре“ годину на
измаку испраћају с одличним
производним резултатима и
сигурном и континуираном
производњом угља. У зиму, када
је угаљ најпотребнији, а услови за
рад на отвореном додатно отежани
услед временских (не)прилика, улазе
спремни.
Како истиче Милан Мишковић,
директор за производњу угља РБ
„Колубара“, 2019. је за највећег српског
произвођача угља била веома успешна.
Тренд повећања производње лигнита
се наставља. Од почетка године до
15. децембра на коповима је ископано
око 28,3 милиона тона угља, што је
готово 1,2 милиона тона угља или 4,3
одсто више него претходне године у
истом временском периоду. Остварена
производња угља за протеклих 11,5
месеци је и за око 580.000 тона угља,
или око два одсто више од билансом
предвиђених количина.
Средином децембра депоније
термоелектрана су пуне угља,
што је гарант сигурне производње
електричне енергије и стабилности
система током зимског периода.
Према Мишковићевим речима,
паралелно са активностима на
организацији рада производње на
активним коповима, годину на измаку
су обележили и бројни послови у
циљу проширења постојећих копова и
отварања заменских капацитета.
Током јесени је успешно у
организацији радника „Колубаре“
спроведен транспорт рударске опреме
са Поља „Д“ на простор ПК „Радљево“,
што је био предуслов за почетак
експлоатације у овој зони.
Наш саговорник наглашава да
је успешна реализација овог веома
сложеног и комплексног посла
резултат рада и искуства запослених у
свим службама и деловима „Колубаре“,
који су заједничким снагама багер
и одлагач транспортовали кроз
копове, преко путева, пруга, реке и
магистрале.
Ова рударска опрема је на
„Радљеву“ сређена, формиран је
производни систем и пуштен у пробни
рад. Пројекат увођења система за
управљање квалитетом угља на
тамнавским коповима „Колубаре“ у
западном делу басена је у финалној
фази. Како објашњава Мишковић,
у току је пробни рад. Реализација
овог пројекта је од великог значаја и
имаће за резултат угаљ уједначеног
квалитета за испоруку ТЕНТ-овим
котловима.
– Ових дана нас очекује и
завршетак послова на пројекту од
државног значаја, измештању Ибарске
магистрале и пуштању дела нове
саобраћајнице. На тај начин отварамо
простор за проширење Поља „Г“
РБ „Колубара“ пред крај 2019. године
Захвалност
запосленима
– Радници „Колубаре“
изузетном преданошћу и
пожртвованим радом,
протканим великим
знањем и искуством,
упркос нимало лаким
условима за рад,
испуњавају све задатке и
обезбеђују потребне
количине угља за сигурну
производњу електричне
енергије у
термокапацитетима
– рекао је Мишковић.
Добри резултати рудара
Бројнипројектии
пословибитнизаразвој
колубарскихкопова
узавршној суфази.
Токомнаредне године
наставакактивностина
одржавањупостојећег
нивоапроизводње,
подизањукапацитетаи
набавциновеопреме