Javne nabavke

​​

Poštovani korisnici,

objave javnih nabavki možete pratiti i preko Portala javnih nabavki​ http://portal.ujn.gov.rs/ .
 

 

 Javne nabavke

JN 2000/0244/2022 - Nabavka mašinskog materijala, mernog pribora i alata za potrebe revitalizacije HE Đerdap 1


 

Top