Ispunjen godišnji plan proizvodnje - HE Đerdap 1

4.3.2019.
Ispunjen godišnji plan proizvodnje - HE Đerdap 1

Odličan rezultat HE „Đerdap 1“
 
Hidroelektrana „Đerdap 1“ ispunila je proizvodni plan za 2018. čak 49 dana pre roka pošto je do 12. novembra proizvela 4.717.950 MWh električne energije. Ovaj rezultat najveće EPS-ove hidroelektrane omogućili su pogonska spremnost postrojenja i povoljna hidrologija u prvih sedam meseci 2018. godine.
Od januara do 31. jula u HE „Đerdap 1“ proizvedeno je 21 odsto više električne energije nego što je planirano, odnosno izraženo u energiji oko 660.000 MWh više od plana, što je na nivou dvomesečne proizvodnje. Usledio je period suše i loših hidroloških uslova koji su uticali na proizvodnju električne energije.
U analima će ostati da je 2018. zabeležen najmanji dotok Dunava u oktobru od 2.045 kubnih metara u sekundi i da je 27. oktobra zabeležen najmanji dnevni oktobarski dotok Dunava od 1.770 kubnih metara u sekundi.
- Prema prognozi očekuje se tradicionalno dobar decembar i bolji proizvodni rezultati. HE „Đerdap 1“ bi trebalo da završi godinu s proizvodnjom od oko 5.200.000 MWh ili sa 500.000 MWh većom proizvodnjom od plana – rekao je Dragan Maksimović, direktor HE „Đerdap 1“.

Врх