Javnost rada

Ovlašćena lica JP EPS Beograd za postupanje po zahtevima za dostupnost informacijama od javnog značaja

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja


Obrazac

slati na:

Sektor za pravne poslove
Balkanska 13, 11000 BEOGRAD
direktor: Svetlana Kovačević
faks: + 381 11 36 11 263
e-mail: eps@eps.rs


Izveštaj za poverenika - 2017.pdf 

Izveštaj za poverenika - 2016.pdf

Izveštaj za poverenika - 2015.pdf

Izveštaj za poverenika - 2014.pdf

Izveštaj za poverenika - 2013.pdf

Izveštaj za poverenika - 2012.pdf

Izveštaj za poverenika - 2011.pdf


Zahteve zainteresovanih strana 

slati na: spp@eps.rs

Predstavka zainteresovane strane - Obrazac.docx


Zaštita podataka o ličnosti

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Saglasnost

Zaštita podataka o ličnosti

 

Obaveštavamo Vas da je Sektor za nabavke i komercijalne poslove otvorio nalog eps.nabavke.zapazanja@eps.rs čija je svrha unapređenje sistema nabavki, kroz ostvarivanje bolje i kvalitetnije komunikacije svih zainteresovanih lica u vezi sa svim pitanjima od značaja za sprovođenje postupaka nabavki. Ukoliko imate pitanja, zapažanja, komentare ili primedbe, obavestite nas o tome. Naš cilj je transparentno, efikasno i kvalitetno sprovođenje postupaka nabavki u skladu sa zakonima Republike Srbije. Podelite sa nama Vaše mišljenje a naš stručni tim će odgovoriti na Vaša pitanja.

Vođenje postupaka nabavki u skladu sa zakonima Republike Srbije. Podelite sa nama Vaše mišljenje a naš stručni tim će odgovoriti na Vaša pitanja.

 
​​

Top