Ispunjen godišnji plan proizvodnje

6.3.2019.
Ispunjen godišnji plan proizvodnje

Proizvodni kapaciteti EPS-ovog ogranka „HE Đerdap“ ispunili su godišnji plan proizvodnje, i to 56 dana pre završetka godine. Bilansom je bila predviđena proizvodnja od 6,436 miliona MWh električne energije, a 28 agregata ogranka proizvela su do sada 6,438 miliona MWh.
Tom rezultatu najviše su doprineli povoljna hidrologija i spremnost proizvodnih kapaciteta u prvom delu godine. Tako je HE „Pirot“ ispunila godišnji plan za samo tri meseca rada, a „Vlasinske HE“ su ispunile plan 21. juna.
HE „Đerdap 1“ proizvela je do sada 4,6 miliona MWh, što je za 13 odsto više od plana. Druga đerdapska elektrana proizvela je 1,3 milion MWh, odnosno šest odsto više od planiranog.  
Radmilo Nikolić, direktor za proizvodnju energije ogranka „HE Đerdap“, ističe da je hidrološka situacija na Dunavu povoljna i očekuje da i elektrane na Dunavu vrlo brzo ispune ovogodišnji plan proizvodnje.

Врх