Obeležena 47. godišnjica HE „Đerdap 1“

27.5.2019.
Zelena energija iz ukroćenog Dunava

Zelena energija iz ukroćenog Dunava 

 

Hidroelektrana „Đerdap 1“ obeležila je 47 godina od početka rada tokom kojih je proizvela oko 268 milijardi kWh.

- Rezultati rada od puštanja u pogon prvog od šest agregata do sada pokazuju da je plan proizvodnje prebačen za oko osam procenata, odnosno izraženo u energiji 20 milijardi kWh, što je četvorogodišnja proizvodnja elektrane - rekao je Dragan Maksimović, direktor HE „Đerdap 1“ na proslavi godišnjice elektrane.

Trenutno je hidrologija za đerdapsku elektranu idealna i pet agregata dnevno proizvodi 21,8 miliona kWh. Nivo jezera je spušten da bi se prihvatio nadolazeći vodeni talas.

- U toku je revitalizacije agregata A2 i to je prvi agregat na kojem se paralelno radi na radnom kolu, statoru glavnog generatora, donjem, gornjem prstenu i lopaticama usmernog aparata. Tu tehnologiju koju su razradili naši stručnjaci sa ciljem da se agregat po planu pusti u rad 14. oktobra. Zadatak koji su nam graditelji ovog veličanstvenog objekta ostavili je da ga održavamo, koristimo i obnavljamo. To smo radili i to ćemo i u budućnosti s sigurnošću i raditi – rekao je Maksimović i zahvalio zaposlenima u HE „Đerdap 1“ na posvećenom radu.

Direktor za proizvodnju energije EPS-ovog ogranka „HE Đerdap“ Radmilo Nikolić rekao je da je oprema ugrađena na četiri revitalizovana agregata zadovoljila stroge kriterijume.

- Revitalizacijom se dobijaju nove mašine za naredni ciklus rada od 35 do 40 godina, veća snaga, stepen korisnosti i više energije. Rezultati prve đerdapske elektrane ne bi bili ostvareni bez pomoći kolega iz EPS-a, saradnika iz Ogranka „HE Đerdap“, kolega iz „Đerdap Usluga“, domaćih fabrika i naučnih institucija, i partnera na revitalizaciji iz ruske fabrike „Silovie mašine“ – istakao je Nikolić.

 

Vrh