Oglasi

Javni poziv za prodaju pepela i gipsa za 2022.godinu

JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD Ogranak TE-KO Kostolac objavljuje:... Saznaj više

Javni poziv za prodaju opasnog industrijskog otpada

JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD Ogranak TE-KO Kostolac objavljuje:... Saznaj više

Odluka o dodeli ugovora - Drvni sortimenti 16.08.2021.

JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD Ogranak TE-KO Kostolac objavljuje: ... Saznaj više

Javni poziv za prodaju neopasnog industrijskog otpada

JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD Ogranak TE-KO Kostolac objavljuje: ... Saznaj više

Odluka o prodaji uglja za period od 01.07.2021. do 31.12.2021. godine

JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD Ogranak TE-KO Kostolac objavljuje:... Saznaj više

Obustava postupka - Neoapasan industrijski otpad

JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD Ogranak TE-KO Kostolac objavljuje:... Saznaj više

Javni poziv - Prodaja drvnih sortimenata

JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD Ogranak TE-KO Kostolac objavljuje:... Saznaj više

Javni poziv za prodaju uglja kategorija IV Jul - Decembar 2021. godine

JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD Ogranak TE-KO Kostolac objavljuje:... Saznaj više

Odluka o obustavi postupka po javnom pozivu za prodaju uglja

JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD Ogranak TE-KO Kostolac objavljuje:... Saznaj više

Javni poziv za prodaju neopasnog industrijskog otpada - Jun 2021.

JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD Ogranak TE-KO Kostolac objavljuje: ... Saznaj više

Javni poziv za prodaju sirovog uglja

JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD Ogranak TE-KO Kostolac objavljuje: ... Saznaj više

Odluka o obustavi postupka po javnom pozivu za prodaju uglja

JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD Ogranak TE-KO Kostolac objavljuje: ... Saznaj više

Top