​​

KOLUBARA U BROJKAMA

30.000.000

t

uglja godišnje

Više od

1.000.000.000

t

uglja za 72 godine

4

aktivna

površinska kopa

53%

srpske električne energije