Organizaciona struktura

RB „Kolubara” je najveći ogranak u sastavu JP EPS. U „Kolubari” je​ krajem septembra 2021. godine zaposleno 11.544 radnika.

Ogranak je podeljen na pet organizacionih celina: „Površinski kopovi”, „Prerada”, „Metal”, „Projekt” i Direkcija.

U okviru organizacione celine „Površinski kopovi Baroševac” (Centar za stručne poslove, Polje „B/C”, Polje „D”, „Tamnava-Zapadno polje”, „Tamnava-Istočno polje”, PK „Radljevo”​ i „Pomoćna mehanizacija”) neposredno se obavlja površinska eksploatacija lignita, ispitivanje terena, specijalizovani i građevinski radovi, ispitivanje i eksperimentalni razvoj u oblasti biologije, održavanje rudarske opreme, poslovi pomoćne mehanizacije i transporta.

U organizacionoj celini „Prerada” (Centar za stručne poslove, Suva separacija, Oplemenjivanje uglja, Železnički transport, Centar z​​​a ispitivanje uglja i otpadnih voda) vrši se prerada i oplemenjivanje rovnog uglja sa površinskih kopova Polje „B/C” i Polje „D/E”, radi dobijanja asortimana potrebnih za snabdevanje termoelektrana, široku potrošnju i industriju.

U organizacionoj celini „Metal” (Direkcija, Inženjering, Održavanje, profitni centri) vrši se projektovanje, proizvodnja, monta​​ža, remont i održavanje rudarske i energetske opreme, revitalizacija i modernizacija osnovne rudarske opreme, proizvodnja i regeneracija rezervnih delova.

U okviru organizacione celine „Površinski kopovi Baroševac” (Centar za stručne poslove, Polje „B/C”, Polje „D/E”, „Tamnava-Zapadno polje”, „Tamnava-Istočno polje”, PK „Radljevo“ i „Pomoćna mehanizacija”) neposredno se obavlja površinska eksploatacija lignita, ispitivanje terena, specijalizovani i građevinski radovi, ispitivanje i eksperimentalni razvoj u oblasti biologije, održavanje rudarske opreme, poslovi pomoćne mehanizacije i transporta.​

U organizacionoj celini Direkcija obavljaju se poslovi od interesa za ceo Ogranak.


Top