Kontakti

​​​ ​DIREKTOR ZA PROIZVODNjU UGLjA RB „KOLUBARA“
​DDIREKTOR KORPORATIVNIH POSLOVA RB „KOLUBARA“ FINANSIJSKI DIREKTOR RB „KOLUBARA“​
Milan Mišković
Mile Jeremić
​Ivan Milovanović​
​​​​milan.miskovic@eps.rs​ mile.jeremic@eps.rs ivan.milovanovic@eps.rs​
​​381.11.8123877​
381.11.8121871
381.11.8121219


DIREKTOR OC „POVRŠINSKI KOPOVI“
DIREKTOR OC „PRERADA“​ DIREKTOR OC „METAL“
​​ ​DIREKTOR OC „PROJEKT“
Srđan AlimpijevićAleksandar Milićević
Milorad Pantelić
Ivana Milinković​
srdjan.alimpijevic@rbkolubara.rs​ aleksandar.milicevic@rbkolubara.rs​​​​ milorad.pantelic@rbkolubara.rs​​ ivana.milinkovic@rbkolubara.rs​​​​
​​381.11.8158017
​381.11.8123820
381.11.7152​000​​ ​3​81.11.7855340​


​​POMOĆNIK DIREKTORA ZA EKONOMSKE POSLOVE
POMOĆNIK DIREKTORA ZA KOMERCIJALNE POSLOVE PRODAJA UGLJA
​​ ODELJENJE ZA ADMINISTRATIVNO- TEHNIČKU PODRŠKU U RADU IO
PR SLUŽBA
Časlav Seničanin​Milan Bogdanović
Goran Perišić
Radoš Lazarević​
​Natalija Živković
caslav.senicanin@rbkolubara.rs​ milan.bogdanovic@rbkolubara.rs​​​​ goran.perisic@rbkolubara.rs​​​​rados.v.lazarevic@rbkolubara.rs​​​​
natalija.zivkovic@rbkolubara.rs​​​
​​​381.11.8123622​381.11.8123311 381.11.7855412
​381.11.7855427
​381.11.8122704​​ ​381.11.8122704​​​
Top