Standardi

Termoelektrane „Nikola Tesla" prve su u sistemu „Elektroprivrede Srbije" uspostavile i primenile tri međunarodna standarda: ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Sertifikat za sistem menadžmenta kvalitetom (QMS), prema zahtevima standarda ISO 9001, dobijen je 2005. i na svake tri godine se vrši sertifikaciona provera i produžava njegova važnost.

Sertifikat za sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS), prema zahtevima standarda ISO 14001:2004, dobijen je 2008. Resertifikacija se vrši svake treće godine. Uspostavljanjem ovog sistema i aktivnostima koje je Ogranak TENT preduzeo i preduzima na očuvanju životne sredine, pokazuje da je privržen smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu i poštovanju svih relevantnih zakonskih propisa iz ove oblasti.

Sertifikat za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS), prema zahtevima standarda OHSAS 18001:2007, dobijen je u julu 2010. Uvođenjem ovog sistema PD TENT je pokazalo koliku važnost pridaje zaštiti zdravlja i bezbednosti svojih zaposlenih. Resertifikacija standarda OHSAS se obavlja svake treće  godine.

Sva tri sistema u Ogranku TENT objedinjena su u integrisani sistem menadžmenta. U skladu sa usvojenom Politikom integrisanog sistema menadžmenta i zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, TENT nastoji da uspostavljene sisteme menadžmenta stalno unapređuje, a dokaz za to su uspešni rezultati koje postiže i priznanja koja dobija.

Planirano je da se u 2018. godini uvede novi standard u ogranku TENT – sistem menadžmenta energijom (EnMS) prema zahtevima standarda ISO 50001.

OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2004

ISO 9001:2008​​​


Top