ЕПС У БРОЈКАМА

3.457.395

купаца

37.652.520

t

угља годишње

36.461

GWh

електричне енергије годишње

7.326

MW

укупна инсталисана снага

КОРПОРАТИВНИ
ФИЛМ

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ?

На врх