Лицитациона продаја

​​Назив лицитације​Рок за доставу понуда​Документација​
​Продаја неопасног индустријског отпада ЈП ЕПС Београд, Огранак ХЕ Ђердап Кладово насталог у току ревитализације бродске преводнице ХЕ „Ђердап 1“ по ресењу бр. 01.05.-267155/3-2021 ​25.08.2021.       10:00

​Модел уговора

Образац понуде

 

Продаја неопасног индустријског отпада ЈП ЕПС Београд, Огранак ХЕ Ђердап Кладово насталог у току ревитализације бродске преводнице ХЕ „Ђердап 1“ по Решењу бр. 01.05.-184531/1-2021 од 07.04.2021. године измењеног Решењем бр. 01.05.-184531/2-2021

​23.04.2021.     10:00

Модел уговора

Образац понуде

Прва измена продајне документације

Додатне информације

Одлука о обустави

​Продаја индустријског отпада​07.10.2020.     10:00Модел уговора

Образац понуде

Одговор на питање бр. 1

Продаја отпада 2017​27.10.2017.     08:30

 Одлука о додели уговора

Додатне информације

Документација за продају отпада

Извештај о испитивању отпада

Продаја амбалажног отпада 2016​03.10.2016.    12:21Продаја амбалажног отпада
Извештај о испитивању отпада- турбинско уље отпадно​18.05.2015.    09:32Извештај о испитивању отпада

 

Top