Јавне набавке

​​

Поштовани корисници,

објаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки​ http://portal.ujn.gov.rs/ .

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

 Јавне Набавке

 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
ЈН 2000/0100/2020 - Одржавање SCADA системаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
24.9.2020.
ЈН 2000/0293/2020 - Сервис копир апаратаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
24.9.2020.
ЈН 2000/0289/2019 - Израда техничке документације за укњижење објеката ХЕ ЂердапPoziv za podnosenje pon 2850-3
Konkursna dokumentacija 2850-2
24.9.2020.
ЈН 2000/0314/2019 - Опрема за редовне и акцидентне ситуације у циљу заштите радне и животне срединеКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
24.9.2020.
ЈН 2000/0367/2019 - Годишње испитивање отпада у Огранку ХЕ ЂердапПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
23.9.2020.
ЈН 2000/0366/2019 - Годишње испитивање емисије загађујућих материја из топлане ХЕ Ђердап 1Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
23.9.2020.
ЈН 2000/0289/2020 - Резервни делови за потребе одржавања система за евиденцију радног временаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
23.9.2020.
ЈН 2000/0310/2019 - Периодични прегледи и испитивања опреме за рад и радне околинеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
23.9.2020.
ЈН 2000/0229/2020 - Серверска инфраструктураПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
23.9.2020.
ЈН 2000/0101/2020 - Oдржавање “ups”- оваКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
14.9.2020.
1 - 10
 
Top